کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر كس صاحب فرزند شود و در گوش راست او اذان و
در گوش چپ او اقامه گويد ، امّ صبيان حديث به او زيان نرساند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : براى هر كس فرزندى زاده شود ، بايد در گوش راست او اذان نماز و در گوش چپ او اقامه بگويد ؛ چرا كه مايه ايمنى از شيطانِ رانده شده است .
نمایش منبع
سنن أبى داوود ـ به نقل از ابو رافع ـ : پيامبر خدا را ديدم كه وقتى فاطمه عليهاالسلامحسن بن على عليهماالسلام را بزاد ، در گوش او اذان نماز خواند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وقتى زمان زايمان فاطمه سلام اللّه عليها فرا رسيد ، پيامبر خدا به اسماء بنت عميس و امّ سلمه فرمود : «در كنارش باشيد . وقتى فرزندش به دنيا آمد و گريست ، در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه بگوييد ؛ چرا كه هر جا همانند اين كار انجام شده ، نوزاد از شيطان در امان مانده است و هيچ نكنيد تا من بيايم» .
وقتى فاطمه عليهاالسلام[او را] به دنيا آورد، آنان همين كار را كردند سپس ، پيامبر خدا آمد و ناف او را بُريد و نخستين خوراك را با آب دهانش به او داد و گفت : «خداوندا! من او را و فرزندان او را از شرّ شيطان رانده شده ، در پناه تو قرار مى دهم» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ درباره آنچه هنگام ولادت نوزاد ، انجام مى دهند ـ : به ماما يا كسى كه نزد اوست ؛ فرمان دهيد به گوش راست او اذان بگويد ، تا هرگز ديوانه و جن زده نشود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در بيان آنچه هنگام ولادت ، شايسته است ـ : در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه بگو . اين كار را پيش از بُريدن ناف انجام بده كه [در اين صورت] هرگز ترسان نمى شود و دچار [بيمارى] امّ صبيان نمى گردد .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465