کتابخانه احادیث شیعه

بركت هاى دعا هنگام آميزش

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : آگاه باشيد ، اگر كسى هنگامى كه به همسرش درمى آيد ، بگويد : «به نام خدا ، بارالها! شيطان را از من دور ساز و شيطان را از آنچه روزى ما كرده اى ، دور ساز» و سپس ، در اين [آميزش ]فرزندى ميان آنان مقدّر و يا قطعى شود ، شيطان ، هرگز به او زيان نمى رساند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى على! هرگاه آميزش كردى ، بگو : «به نام خدا .
بارخدايا! شيطان را از ما دور ساز و شيطان را از آنچه روزى ام كردى، دور ساز» . با اين اقدام ، اگر تقدير [خدا] چنين شد كه فرزندى از شما دو نفر به وجود آيد ، شيطان ، هرگز به او زيان نمى رساند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه يكى از شما قصد آميزش با همسرش را داشت ، بايد بگويد : «بار الها! شرمگاه او را به فرمان تو بر خود حلال كردم و او را به عنوان امانت تو پذيرفتم . پس اگر فرزندى از او براى من تقدير كردى ، او را پسرى سالم قرار ده و براى شيطان ، نه بهره اى در او قرار ده ، نه شراكتى».
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هرگاه فرزند خواستى ، هنگام آميزش بگو : «بار الها! فرزندى روزى ام كن و او را با تقوا قرار ده ؛ نه افزونى در جسم او باشد ، نه كاستى، و او را عاقبت به خير گردان» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كسى كه مى خواهد همسرش باردار گردد ، بعد از نماز جمعه ، دو ركعت نماز با ركوع و سجودِ طولانى بخواند و سپس بگويد : «بار الها! همان چيزى را از تو مى خواهم كه زكريا از تو خواست . بار الها! مرا تنها مگذار و تو بهترين وارثى . بار الها! از جانب خودت نسلى پاك به من ببخش . همانا تو شنواى دعايى . بار الها! به نام تو او را بر خود حلال كردم و به عنوان امانت تو ، او را گرفتم .پس اگر در رَحِم او فرزندى تقدير كردى ، او را پسرى مبارك و پاك قرار ده و براى شيطان ، نه شراكتى در او قرار ده ، نه بهره اى» .
نمایش منبع
تفسير العيّاشى ـ به نقل از سليمان بن خالد ـ : به امام صادق عليه السلام گفتم : معناى اين سخن خداوند «و با آنان ، در اموال و فرزندان شريك شو» چيست؟
فرمود : «در اين باره ، اين سخن را بگو : "از شرّ شيطان رانده شده ، به خداى شنواىِ دانا پناه مى برم"».
نمایش منبع
حدیث روز 

امام هادى عليه‏ السلام: :

مَن رَضِيَ عَن نَفسِهِ كَثُرَ السّاخِطونَ عَلَيهِ؛

آن كه از خودش راضى شود، ناراضيان از او فراوان شوند.

بحار الأنوار : ج 72 ، ص 316

چهل حدیث « گهرهای نقوی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465