کتابخانه احادیث شیعه

پيامدهاى پاكى ولادت

معانى الأخبار ـ به نقل از حسين بن زيد ، از امام صادق ، از پدرانش عليهم السلام ـ : پيامبر خدا فرمود : «هر كس ما اهل بيت را دوست دارد ، بايد خداوند را بر نخستين نعمت ، ستايش كند» .
گفته شد : نخستين نعمت چيست ؟
فرمود : «پاكى ولادت . دوست نمى دارد ما را ، مگر كسى كه ولادتش پاك باشد و دشمن نمى دارد ما را ، مگر كسى كه ولادتش آلوده باشد» .
نمایش منبع
علل الشرائع ـ به نقل از ابو ايّوب انصارى ـ : دوستىِ على را به فرزندان خود عرضه كنيد . هر كس او را دوست داشت ، از شماست و هر كس او را دوست نداشت ، از مادرش بپرسيد او را از كجا آورده است ؛ چرا كه من شنيدم پيامبر خدا به على بن ابى طالب مى فرمود : «تو را دوست نمى دارد ، مگر انسان باايمان ، و تو را دشمن نمى دارد ، مگر منافق يا فرزند زنا يا كسى كه مادرش او را در ناپاكى باردار شده است» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيبايى هدف بر پاكى ولادت ، دلالت دارد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : كسى كه ولادتش پاك باشد ، وارد بهشت مى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند متعال ، بهشت را پاك و پاكيزه آفريد . از اين رو ، وارد آن نمى شود ، مگر كسى كه ولادتش پاك باشد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كس خُنكاى محبّت ما را در دل خود يافت ، مادرش را بسيار دعا كند ؛ چرا كه به پدرش خيانت نكرده است .
نمایش منبع
المحاسن ـ به نقل از ابو عبد اللّه مدائنى ـ : امام صادق عليه السلام فرمود : «هرگاه خنكاى محبّت ما بر قلب كسى از شما نشست ، بايد خدا را به خاطر نخستين نعمت ، ستايش كند» .
گفتم : [يعنى] بر فطرت اسلام ؟
فرمود : «نه ، بر پاكى ولادت ؛ چرا كه ما را دوست نمى دارد ، مگر كسى كه ولادتش پاك باشد و ما را دشمن نمى دارد ، مگر كسى كه مادرش او را از مرد ديگرى آورده و به همسرش بسته باشد و در نتيجه ، از نهان آنان آگاه مى شود و از اموالشان ارث مى بَرَد ، ولى هرگز ما را دوست نمى دارد . ما را دوست نمى دارد ، مگر كسى كه پاك باشد ؛ از هر گروهى از مردم كه باشد» .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469