کتابخانه احادیث شیعه

تأثير خوراك حرام در نوزاد

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى پسر مسعود! حرام نخور ، حرام نپوش ، از [راه ]حرام [زن ]مگير و نافرمانى خدا نكن ؛ چرا كه خداوند متعال به ابليس مى فرمايد : «و با بانگ خود ، هر كه را مى توانى ، از جاى بركَن و با سوارگانت و پيادگانت بر آنان بتاز و در اموال و فرزندان آنان شريك شو و به آنان ، وعده بده ، و شيطان ، جز فريبْ وعده شان نمى دهد» .
نمایش منبع
تفسير العيّاشى ـ به نقل از محمّد بن مسلم ـ : از امام باقر عليه السلام : درباره شريك شدن شيطان پرسيدم .[ يعنى] «سخن خداوند : «و در اموال واولاد آنان شريك شو» .
امام فرمود : آنچه از مال حرام به وجود آيد ، شريك شيطان است . گاه ، شيطان ، همراه مرد است تا اين كه آميزش كند . از اين رو ، اگر مال او حرام باشد ، فرزند از نطفه شيطان و نطفه مرد خواهد بود» .
نمایش منبع
تفسير العيّاشى ـ به نقل از محمّد، از امام باقر يا امام صادق عليهماالسلام ـ :
همتاى شيطان ، فرزندى است كه از مال حرام به وجود آيد. [چنين فرزندى در واقع] از مشاركت شيطان ، متولّد شده است . اگر مال ، حرام باشد، او همراه مرد خواهد بود تا اين كه آميزش كند و از اين رو، نطفه اش با نطفه مرد مى آميزد . هر دو (نطفه) با هم آميخته هستند. گاهى فرزند از يك نطفه آفريده مى شود و گاهى از هر دو با هم.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : [اثر] درآمد حرام ، در نسل آشكار مى شود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461