کتابخانه احادیث شیعه

نقش وراثت در اخلاق نوزاد

امام على عليه السلام : خوش اخلاقى ، دليل كرامت ريشه هاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر گاه كسى از بزرگوارى خانوادگى برخوردار باشد ، برخورد او در پشتِ سر و پيشِ رو ، بزرگوارانه است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بر شما باد كه در برآوردن نيازهايتان ، نزد انسان هاى
شرافتمندِ داراى ريشه هاى نيكو برويد ؛ چرا كه نيازِ شما نزد آنان بيشتر برآورده مى شود و آنان ، نزد شما پاكيزه ترند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بر شما باد كه در بر آوردن نيازهايتان به سراغ انسان هاى كرامتمند و ريشه دار رويد . نزد آنان ، بى درنگ و بى منّت ، حاجت روا مى شويد .
نمایش منبع
مروج الذهب ـ در يادكرد محمّد بن حنفيه هنگامى كه در بحران جنگ جمل در مواجهه با نيزه ها و تيرها توقف كرد ـ امام على عليه السلامبه سوى او آمد و با غلاف شمشير به او زد وفرمود: «رگى از مادرت در تو تأثير گذاشته است!».
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در زيارت اربعين سيّد الشهدا ـ : پدر و مادرم فداى تو اى فرزند پيامبر خدا! گواهى مى دهم كه تو نورى در پشت هاى بزرگوار و رَحِم هاى پاك بودى ، آلودگى هاى جاهليت ، تو را نيالود و ناپاكى ها ، لباسش را بر تو نپوشانْد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : پيامبر خدا ، خطبه خواند و فرمود : «اى مردم! از سبزه هاى مَزبَله بپرهيزيد».
گفته شد : اى پيامبر خدا! سبزه مزبله چيست ؟
فرمود : «زن زيباروى در رستنگاه (خانواده) بد» .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461