کتابخانه احادیث شیعه

183 ـ عوامل استوار شدن ايمان

امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از عواملى كه ايمان را در انسان استوار مى سازد ـ فرمود : آنچه ايمان را در آدمى استوار مى كند، وَرَع است و آنچه ايمان را از دل او بيرون مى راند طمع است.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : لا يَثْبُتُ لَه حديث الإيمانُ إلّا بالعَمَلِ ، والعَمَلُ مِنهُ . حديث
امام صادق عليه السلام : ايمان مؤمن جز با عمل استوار نمى شود. عمل جزء ايمان است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461