کتابخانه احادیث شیعه

فضيلت برادرىِ خدايى

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هيچ مسلمانى ـ پس از بهره اسلام آوردن ـ بهره اى همچون برادرى خدايى ، به دست نياورده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه در راه خدا برادرى كند ، سود بَرد و هركه در راه دنيا برادرى كند ، بى بهره مانَد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادران ، كسى است كه برادرى اش در راه خدا باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در راه خدا با برادران ، برادرى كن و صالحان را به خاطر صالح بودنشان دوست بدار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با برادرىِ خدايى است كه [درخت ]برادرى به بار مى نشيند .
نمایش منبع
تحف العقول : امام باقر عليه السلام فرمود : «هركه در راه خدا و بر اساس ايمان به خدا ، برادرى به دست آورد و براى خشنودى خدا به حقوق برادرى اش وفادارى كند ، پرتوى از ايمان ، و امانى از عذاب خدا ، و عزّتى پاينده ، و آوازه اى فزاينده ، و حجّتى به دست مى آورَد كه روز قيامت ، به كمك آن پيروز شود ؛ زيرا مؤمن نسبت به خداوند عز و جل نه پيوسته است و نه گسسته» .
از ايشان پرسيدند : معناى «نه پيوسته است و نه گسسته ، چيست ؟
فرمود : «به او پيوسته نيست ، تا خودِ او باشد و از او گسسته نيست ، تا از جز او باشد» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دوستى ، گاه در راه خدا و پيامبرش است و گاه در راه دنياست . پس آنچه در راه خدا و پيامبرش باشد ، پاداش آن بر عهده خداست و آنچه در راه دنيا باشد ، پوچ و بى اثر است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ به اصحاب خود ـ : از خدا بترسيد و برادرانى نيكوكار باشيد . در راه خدا يكديگر را دوست بداريد ، به يكديگر بپيونديد ، با هم مهربان باشيد ، يكديگر را ببينيد و به ديدار يكديگر برويد و مسئله [امامت] ما را به يكديگر يادآورى كنيد و آن را زنده نگه داريد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دوست داشتن برادران ، از جمله دينِ انسان است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : محبّت انسان به برادرانش ، برايش نزد خداوند، فضيلتى به شمار مى رود.
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از حَفص بن بَختَرى ـ : نزد امام صادق عليه السلام بودم كه مردى بر ايشان وارد شد . حضرت به من فرمود : «دوستش دارى ؟» .
گفتم : آرى .
فرمود : «بايد هم دوستش بدارى كه او برادرت ، شريك دينت و ياورت بر ضد دشمنت است ، حال آن كه روزى اش به عهده كسى جز توست» .
نمایش منبع
حدیث روز

امام حسن عسکری علیه السلام : :

ما أقبَحَ بِالمُؤمِنِ أن تَكونَ لَهُ رَغبَةٌ تُذِلُّهُ؛

چه زشت است براى مؤمن كه خواسته‏ اى داشته باشد كه او را به خوارى كشاند.

تحف العقول، ص489

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469