کتابخانه احادیث شیعه

منفورترينْ كارها در نزد خدا

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هيچ چيز در نزد خداوند عز و جلمنفورتر از بخل و بدخويى نيست كه اين يكى ، همان گونه كه سركه عسل را تباه مى كند ، ايمان را تباه مى كند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هيچ چيز در نزد خداوند ، منفورتر از شكمِ پُر نيست .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : نزد خداوند متعال ، هيچ چيزى محبوب تر از جوانى توبه كار و نيز هيچ چيزى منفورتر از پيرى كه همچنان گناه مى كند ، نيست . در ميان نيكى ها هيچ نيكى اى نزد خداوند متعال ، محبوب تر از نيكى اى كه در شب جمعه و يا روز جمعه به جاى آورده شود ، نيست و در ميان گناهان نيز هيچ گناهى نزد خداوند متعال ، منفورتر از گناهى كه در شب جمعه يا روز جمعه انجام شود ، نيست .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ به نقل از پدرانش ـ : پيامبر خدا فرمود : «محبوب ترين تسبيح در نزد خداوند عز و جل"سُبحه حديث" و منفورترين سخن در نزد خداوند عز و جل"تجديف" است» .
پرسيدند : اى پيامبر خدا ! معناى سُبحه حديث چيست ؟
فرمود : «آن است كه انسان ، چون درباره آزمندى و باطلِ دنيا بشنود ، غمگين گردد و در آن هنگام ، به ياد خدا افتد . تجديف هم مانند اين است كه شخص بگويد : من درمانده ام ، دستم نمى رسد و چيزى ندارم» .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از عبداللّه بن محمّد ، از امام صادق عليه السلامـ : مردى از قبيله خَثعَم به نزد پيامبر خدا آمد و گفت : اى پيامبر خدا ! مرا از برترين مرحله اسلام ، باخبر ساز .
فرمود : «ايمان به خدا» .
پرسيد : پس از آن چيست ؟
فرمود : «آن گاه ، پيوند با خويشان و صله رحم» .
پرسيد : پس از آن چيست ؟
فرمود : «امر به معروف و نهى از منكر» .
آن گاه آن مرد گفت : منفورترين كار در نزد خداوند چيست ؟
فرمود : «شرك ورزيدن به خداوند» .
پرسيد : پس از آن چيست ؟
فرمود : «بريدن از خويشان» .
پرسيد : پس از آن چيست ؟
فرمود : «امر به منكر و نهى از معروف» .
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات المعجم الكبير عن عصمة : قالَ رَسولُ اللّه ِ صلي الله عليه و آله : أحَبُّ العَمَلِ إلَى اللّه ِ عز و جل سُبحَةُ الحَديثِ ، وأبغَضُ الأَعمالِ إلَى اللّه ِ التَّجديفُ . حديث
قُلنا : يا رَسولَ اللّه ِ ، وما سُبحَةُ الحَديثِ؟
قالَ : القَومُ يَتَحَدَّثونَ وَالرَّجُلُ يُسَبِّحُ .
قُلنا : يا رَسولَ اللّه ِ ، ومَا التَّحديفُ ؟
قالَ : القَومُ يَكونونَ بِخَيرٍ ، فَيَسأَلُهُمُ الجارُ وَالصّاحِبُ فَيَقولونَ : نَحنُ بِشَرٍّ ؛ يَشكونَ . حديث
المعجم الكبير ـ به نقل از عِصمَه ـ : پيامبر خدا صلي الله عليه و آلهفرمود : «محبوب ترين كار در نزد خداوند ، سُبحه حديث ``است و منفورترين چيز در نزد خداوند ، تجديف ``است» .
پرسيديم : اى پيامبر خدا ! معناى سُبحه حديث چيست ؟
فرمود : «آن است كه چون ديگران مشغول گفتگو باشند ، شخص به تسبيح خداوند ، مشغول گردد» .
باز پرسيديم : اى پيامبر خدا ! معناى تجديف چيست ؟
فرمود : «آن است كه كسانى خوش باشند؛ امّا چون همسايه و دوستْ حالشان را بپرسند ، بگويند كه ناخوش اند و شكايت كنند» .
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در دعايش ـ : بارالها ! در مورد محبوب ترين چيزها در نزدت ـ يعنى ايمان به تو و تصديق به پيامبرت ـ ، تو را فرمان بردم ، گرچه در آن نيز تو بر من منّت دارى ؛ و در مورد دشمن ترين چيزها در نزدت ـ يعنى شرك ورزيدن به تو و تكذيب پيامبرت ـ تو را نافرمانى نكردم . پس اى مهربان ترين مهربانان ! آنچه را ميان اين دو است ، بر من ببخش .
نمایش منبع
امام سجاد عليه السلام ـ در سجده اش ـ : بارالها ! اگر تو را گاهى نافرمانى كردم ، در مورد محبوب ترين چيزها در نزدت ـ يعنى ايمان به تو ـ ، از تو فرمان بردم ، و تو را بدين سبب بر من منّت است و مرا بر تو منّتى نيست ؛ و در مورد منفورترين چيزها در نزدت ـ يعنى اين كه برايت فرزندى يا شريكى قرار دهم و بخوانم ـ ، نافرمانى تو را نكردم ؛ و تو را بدين سبب بر من منّتى است و مرا بر تو منّتى نيست .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : منفورترين حالتِ بنده در نزد خداوند عز و جلهنگامى است كه شكمش پُر باشد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام: :

الإِخوانُ ثَلاثَةٌ: فَواحِدٌ كَالغِذاءِ الَّذي يُحتاجُ إلَيهِ كُلَّ وَقتٍ فَهُوَ العاقِلُ، وَالثّاني في مَعنَى الدّاءِ وهُوَ الأَحمَقُ، والثّالِثُ في مَعنَى الدَّواءِ فَهُوَ اللَّبيبُ؛

برادران، سه گروه‌‏اند: دسته‌‏اى از آنان ، مانند غذايند كه هميشه بدان، نياز است و آن، خردمند است. دسته دوم، مانند بيمارى و آفت است و آن، نادان است. گروه سوم، مانند داروست و آن، حكيم است.

تحف العقول، ص 323

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465