کتابخانه احادیث شیعه

آنان كه خدا دشمنشان مى دارد

صفحه اختصاصي حديث و آيات (إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) . حديث
(خداوند ، تجاوزكاران را دوست ندارد) .
(وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) . حديث
(خداوند ، هيچ ناسپاسِ گنهكارى را دوست ندارد) .
(وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّــلِمِينَ ) . حديث
(خداوند ، ستمكاران را دوست ندارد) .
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ) . حديث
(خداوند ، كسى را كه متكبّر و فخرفروش است ، دوست ندارد) .
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ) . حديث
(خداوند ، كسى را كه خيانتكار و گنهكار است ، دوست ندارد) .
(وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ) . حديث
(خداوند ، مُفسدان را دوست ندارد) .
(إِنَّهُو لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) . حديث
(خداوند ، مُسرفان را دوست ندارد) .
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَآئنِينَ ) . حديث
(خداوند ، خائنان را دوست ندارد) .
(إِنَّهُو لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ) . حديث
(خداوند ، مستكبران را دوست ندارد) .
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ) . حديث
(خداوند ، هيچ خيانتكار ناسپاسى را دوست ندارد) .
(إِنَّ قَـرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَـهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُو لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُو قَوْمُهُو لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ) . حديث
(قارون از قوم موسى بود كه بر آنان ستم ورزيد و ما از گنجينه ها ، آن قدر به او داده بوديم كه كليدهاى آن براى يك گروه نيرومند ، سنگين مى آمد . [به خاطر آوريد ]آن هنگام [را ]كه قوم وى به او گفتند : سرمست مشو كه خدا ، سرمستان را دوست ندارد) .
(إِنَّهُو لاَ يُحِبُّ الْكَـفِرِينَ ) . حديث
(خداوند ، كافران را دوست ندارد) .
(وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لاَ تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ) . حديث
(از مردم [از سر تكبّر] ، رخ برمتاب و در زمين ، متكبّرانه راه مرو كه خداوند ، هيچ متكبّر فخرفروشى را دوست ندارد) .
رسول اللّه صلي الله عليه و آله : أربَعَةٌ يُبغِضُهُمُ اللّه ُ عز و جل : البَيّاعُ الحَلاّفُ ، وَالفَقيرُ المُختالُ ، وَالشَّيخُ الزّاني ، وَالإِمامُ الجائِرُ . حديث
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداى عز و جلچهار تن را دشمن مى دارد : فروشنده سوگند خوار ، فقير متكبّر ، پيرِ زناكار و پيشواى ستمكار .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند به سه تن نمى نگرد و با آنان سخن نمى گويد : پيشواى ستمكار ، پيرِ زناكار و عابد متكبّر .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، سه تن را دشمن مى دارد: پير زناكار ، فقير متكبّر و دولتمندِ ستمكار .
نمایش منبع
البُخلاء الخطيب ، از ابوذر : پيامبر اكرم صلي الله عليه و آلهفرمود : «خداوند متعال ، سه تن را دشمن مى دارد : بخيل ، منّت گذار و بدكار» يا فرمود : «سوداگرِ سوگند خوار و فقير متكبّر» .
نمایش منبع
مسند ابن حنبل ـ به نقل از مُطَرِّف بن عبداللّه ـ : از ابوذر حديثى برايم نقل كرده بودند كه دوست داشتم براى آن ، ببينمش . پس او را ديدم و به او گفتم : شنيده ام كه گفته اى: شنيدم پيامبر خدا مى فرمود : «خداوند عز و جل سه تن را دوست و سه تن را دشمن مى دارد» .
پاسخ داد : «آرى ، و گمان نمى كنم كه بر دوستم محمد صلي الله عليه و آلهدروغ بسته باشم» (و اين جمله را سه بار تكرار كرد) ...
پرسيدم : آن سه تن كه خداوند دشمنشان مى دارد ، كيستند ؟
گفت : «فخرفروش متكبّر ، كه شما در كتاب خداى عز و جلمى خوانيد «خداوند ، هيچ متكبّر فخر فروشى را دوست ندارد» ، بخيل منّت گذار و سوداگر يا فروشنده سوگندخوار» .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند عز و جل ... سه تن را دشمن مى دارد : پيرِ زناكار ، فقير متكبّر و دولتمندِ بخيل .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند از خلقش ، پيرِ سفيدموىِ زناكار ، دولتمندِ ستمكار و مستمندِ مستكبر را دشمن مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند متعال ، دولتمندِ ستمكار ، پيرِ نادان و مستمندِ متكبّر را دشمن مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، سه تن را دشمن مى دارد : كسى كه منّت گذارانه صدقه مى دهد ؛ آن كه در عين دارايى ، در خرجى دادنْ تنگ مى گيرد ؛ و فقيرِ وِلخرج .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، پير زناكار ، دولتمند ستمكار ، فقيرِ متكبّر و گداى سمج را دشمن مى دارد و پاداشِ بخشنده منّت گذار را از ميان مى برد و متكبّرِ گستاخ دروغگو را سخت دشمن مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، كسى را كه به خانه اش يورش برند و او [در دفاع از خانواده اش] نجنگد ، دشمن مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند عز و جل كسى را كه در برابر برادرانش روى در هم مى كشد ، دشمن مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند متعال ، كسى را كه در زندگى اش بخيل است و به هنگام مرگش بخشنده مى شود ، دشمن مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، دو خوى را دوست دارد و دو خوى را دشمن مى دارد . آن دو خوى كه خداوند دوستشان مى دارد، بخشندگى و آسانگيرى است، و آن دو كه خداوند متعال دشمنشان مى دارد، بداخلاقى و بُخل است . هرگاه خداوند خوبى بنده اى را بخواهد ، او را به برآوردن نيازهاى مردم، به كار وا مى دارد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود : «خداوند عز و جل هر مردى را كه زود ازدواج مى كند و زود طلاق مى دهد ، و هر زنى را كه زود ازدواج مى كند و زود طلاق مى گيرد ، دشمن مى دارد» يا «لعنت مى كند» .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : خداوند عز و جلهركس را كه زود به زود طلاق مى دهد و همسر عوض مى كند ، دشمن مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، هر داناى به دنيا و نادان نسبت به آخرت را دشمن مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، هر بدعت گذارى را دشمن مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند عز و جل كسى را كه متكلّفانه سخن مى گويد و چنان زبانش را مى چرخاند كه گاو [به هنگام خوردن كاه] مى چرخاند ، دشمن مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، هر سختْ دلِ متكبّرِ مال اندوزِ فريادزن در بازارها را كه در شب ، مردارى بويناك و در روز ، چون الاغ است ، دشمن مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : موسى بن عمران ، از پروردگارش مسئلت كرد و دستانش را به دعا برداشت و گفت : پروردگارا ! هرجا كه رفتم ، آزارم دادند .
خداوند به او وحى كرد : «اى موسى ! در ميان لشكرت سخن چينى هست» .
موسى گفت : پروردگارا ! او را به من بنما .
خداوند متعال به او وحى كرد : «من سخن چين را دشمن مى دارم؛ پس چگونه خودم سخن چينى كنم ؟».
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، ناسزاگوىِ هرزه درا و گداى سِمِج را دشمن مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : از سخن زشت و ناسزا بپرهيز كه خداوند عز و جلبد زبانِ ناسزاگوى را دشمن مى دارد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : خداوند ، شخص لعنت كننده دشنام دهنده ، طعنه زنِ به مؤمنان ، بدزبانِ ناسزاگوى و گداىِ سمج را دشمن مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، آدم هفتاد ساله اى را كه در رفتار و جلوه ، چون جوان بيست ساله است ، دشمن مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند متعال ، مؤمن ناتوانى را كه از قدرت بازدارندگى تهى است ، دشمن مى دارد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : پيامبر صلي الله عليه و آلهفرمود : «خداوند عز و جل مؤمن ناتوانى را كه دين ندارد ، دشمن مى دارد» .
به ايشان گفتند : مؤمنى كه دين ندارد ، كيست ؟
فرمود : «آن كه نهى از منكر نمى كند» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوندِ سبحان ، شخصِ بى شرمِ گستاخ بر گناهان را دشمن مى دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوندِ سبحان ، شخصِ درازْآرزوىِ بدكار را دشمن مى دارد .
نمایش منبع
الخصال ـ به نقل از ابن أبى عُمير از حسين بن عثمان ، از امام صادق عليه السلام ـ : «خداوند عز و جلدولتمندِ ستمكار ، پيرِ زناكار و صُعلوكِ فخرفروش را دشمن مى دارد» . سپس فرمود : «مى دانى صُعلوكِ فخرفروش كيست ؟».
گفتيم : شخص مستمند است .
فرمود : «نه! كسى است كه با بخشيدن پاره اى از اموالش ، به خداوند عز و جلنزديكى نمى جويد» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند متعال ، فروشنده اى را كه كالايش را با سوگند خوردن به فروش مى رساند ، دشمن مى دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند ، بنده اى را كه دهان خود را مى گشايد و مى گويد : «بارالها ! به من روزى بده» ، ولى دست از طلبِ روزى مى كشد ، دشمن مى دارد .
نمایش منبع
كتاب من لا يحضره الفقيه : به امام صادق عليه السلام گفتند : شنيده ايم پيامبر خدا فرموده است كه خداوند متعال ، خانه اى را كه در آن گوشت هست و [نيز ]چاقِ فربه را دشمن مى دارد .
حضرت فرمود : «ما خود ، گوشت مى خوريم و آن را دوست داريم . در حقيقت ، مقصود ايشان ، خانه اى است كه در آن ، با غيبت ، گوشت مردم خورده مى شود و مقصودشان از چاقِ فربه ، شخص متكبّرى است كه در رفتارش فخرفروشى مى كند» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هرگاه خداوند ، بنده اى را دشمن داشته باشد ، مال را محبوب او مى گرداند ، آرزوهايش را مى گستراند ، انديشه دنيا خواهى را در او مى افكند و او را با هواى نفسش وامى گذارد . در نتيجه ، او بر توسن سركشى سوار مى شود ، فساد را مى گسترد و به بندگان ، ستم مى كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند عز و جلپُرخوابى و بيكارى بسيار را دشمن مى دارد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : خداوند عز و جل بنده پُر خوابِ بيكار را دشمن مى دارد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام رضا عليه‏ السلام : :

أفضَلُ العَقلِ مَعرِفَةُ الإنسانِ نَفسَهُ؛

برترين خرد، خود شناسى انسان است.

بحار الأنوار: ج78، ص352، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469