کتابخانه احادیث شیعه

ح ـ همدردى

امام على عليه السلام : مال خود را در راه حقوق [دوستان ]ببخش و از آن ، به دوستت برسان كه بخشش ، آزاده را سزاوارتر است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ چيز، مانند همدردى [وبخشش]، برادرى را حفظ نمى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همدردى با دوستان ، نشانِ نژادگى و داشتن تبار والاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : جان و مال خود را به دوستت ببخش ، عطا و مجلس خود را به آشنايان ، محبّت و گشاده رويى خود را به عامّه مردم ، و انصافت را به دشمن ؛ امّا دين و ناموس خود را آزمندانه براى خود ، نگه دار و از هركس حفظ كن .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از سعيد بن حسن ـ : امام باقر عليه السلامفرمود : «آيا شده است كه يكى از شما بيايد و دست در جيب برادرش كند و آنچه نياز دارد ، از آن بردارد و كسى مانعش نشود ؟» .
گفتم : چنين چيزى در ميان خودمان نديده ام .
امام باقر عليه السلامفرمود : «پس هنوز به هيچ چيزى نرسيده ايد» .
گفتم : در اين صورت ، همه هلاك شده ايم؟!
فرمود : «هنوز اين مردم ، خِردهايشان كامل نشده است» .
نمایش منبع
حلية الأولياء ـ به نقل از اسحاق بن كثير، از عبيداللّه بن وليدـ : امام باقر عليه السلام به ما فرمود : «آيا شده كه يكى از شما دست در آستين حديث دوستش كند و آنچه مى خواهد ، بردارد ؟» .
گفتيم : نه !
فرمود : «پس آن طور كه مى پنداريد ، برادر نيستيد» .
نمایش منبع
حدیث روز

امام رضا عليه‏ السلام : :

أفضَلُ العَقلِ مَعرِفَةُ الإنسانِ نَفسَهُ؛

برترين خرد، خود شناسى انسان است.

بحار الأنوار: ج78، ص352، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469