کتابخانه احادیث شیعه

م ـ آنان كه دوستى شان خدايى نيست

امام على عليه السلام : هركه دوستى اش خدايى نباشد ، از او بپرهيز ، كه دوستى اش پليد است و مصاحبت با او شوم .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ مردمى در راه غير خدا با يكديگر برادر نمى شوند ، مگر آن كه روز عرضه شدن بر خداى سبحان ، اين برادرى برايشان مايه نقص خواهد بود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر دوستى اى كه بر غير راه خدا استوار باشد ، گم راهى است و اعتماد بر آن ، محال .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به دوستىِ آن كه دين ندارد ، شادى نمى توان كرد .
نمایش منبع
امام سجاد عليه السلام : كسى ندانسته درباره ديگرى به نيكى سخنى نمى گويد ، مگر آن كه نزديك است ندانسته در باره همو به بدى سخن بگويد . هرگاه دو تن بر غير طاعت خدا با يكديگر دوستى كنند ، نزديك است كه بر غير طاعت خدا از يكديگر جدا شوند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هان ! هر دوستى اى كه در دنيا در راه خدا نباشد ، روز قيامت به دشمنى تبديل مى گردد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بنگر ، هركه در دينت به تو سودى نمى رساند ، به او توجّه مكن و به مصاحبت او رغبت منما ؛ زيرا هرچه جداى از خداوند تبارك وتعالى است ، نابود شونده و بد فرجام است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ بنا بر آنچه در مصباح الشريعة به ايشان نسبت داده شده است ـ : از برادرى كردن با آن كه براى طمعى ، يا از ترس ، يا براى خوردن و نوشيدنىْ تو را مى خواهد ، بپرهيز . جوياى برادرى با پرهيزگاران باش ، گرچه در تاريكى هاى[زير ]زمين باشد و[گرچه ]عمرخودرادرجستجوشان به سر آورى ؛ زيرا خداوند عز و جل ، بر گستره زمين ، پس از پيامبران ـ صلوات اللّه عليهم ـ و اوليا ، كسى برتر از آنان نيافريده است و خداوند به بنده اى نعمتى همانند توفيق مصاحبت با آنان ، نداده است . خداوند عز و جلمى فرمايد : «آن روز ، دوستان ـ جز پرهيزگاران ـ دشمن يكديگرند» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از آن كه دل هايتان دوستش ندارد ، بپرهزيد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461