کتابخانه احادیث شیعه

ب ـ اعلام دوستى

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما يار يا برادرش را دوست داشت ، او را [از اين دوستى] باخبر كند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه مردى ، برادرش را دوست داشت ، باخبرش كند كه دوستش مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما برادرش را دوست داشت ، او را [از اين دوستى ]باخبر كند ؛ چرا كه اين كار ، افراد را بيشتر به هم مى پيوندد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما برادرش را دوست داشت ، او را [از اين دوستى ]باخبر كند ؛ زيرا كه همانند حالت خودش را نزد او خواهد يافت .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما برادرش را دوست داشت ، او را [از اين دوستى ]باخبر كند و به ديدارش برود و نخستين كسى نباشد كه قطع رابطه مى كند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما برادرش را دوست داشت ، او را [از اين دوستى ]باخبر كند و [به او سخنانى از اين دست ]بگويد : من تو را در راه خدا دوست مى دارم. من به تو در راه خدا علاقه دارم .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دوستى خودت را نسبت به آن كه تو را دوست دارد ، آشكار كن تا [در دوستى ات ]استوارتر باشى .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما برادرش را در راه خدا دوست داشت ، او را [از اين دوستى] باخبر كند ، كه اين كار ، الفت را پايدارتر مى سازد و دوستى را استوارتر مى كند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركه در دلش نسبت به برادرش محبّتى داشته باشد و او را از آن باخبر نكند ، به او خيانت كرده است .
نمایش منبع
سنن أبى داوود ـ به نقل از اَنَس ـ : مردى نزد پيامبر خدا بود كه مردى ديگر بر ايشان گذشت . آن مرد گفت : اى پيامبر خدا ! من اين مرد را [كه گذشت ، ]دوست مى دارم .
پيامبر صلي الله عليه و آلهبه او فرمود : «آيا با خبرش كرده اى ؟» .
گفت : نه .
فرمود : «او را باخبر كن» .
پس ، خود را به آن مرد رساند و گفت : من تو را در راه خدا دوست مى دارم .
آن مرد گفت : آن كه مرا براى او دوست مى دارى ، نيز دوستت بدارد .
نمایش منبع
المحاسن ـ به نقل از مجاهد ـ : مردى از ياران پيامبر صلي الله عليه و آلهمرا ديد و از پشت ، شانه ام را گرفت و گفت : هان! من تو را دوست دارم .
پاسخ داد[م] : آن كه مرا براى او دوست مى دارى ، دوستت بدارد! .
آن مرد گفت : اگر نبود كه پيامبر خدا فرمود : «هرگاه كسى ، كسى را دوست داشت ، باخبرش كند كه دوستش مى دارد» ، تو را [از محبّتم ]باخبر نمى كردم .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما مصاحبش را دوست مى داشت ، به خانه اش برود و باخبرش كند كه او را براى خدا دوست مى دارد .
نمایش منبع
المحاسن ـ به نقل از ابو البلاد ـ : امام باقر و امام صادق عليهماالسلام در مسجد نشسته بودند كه مردى گذشت. يكى از همنشينان ايشان گفت : به خدا سوگند ،
من اين مرد را دوست مى دارم .
امام باقر عليه السلامفرمود : «هان ! باخبرش كن ، كه [اين كار ، ]دوستى را پايدارتر مى كند و براى انس گرفتن ، بهتر است» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هرگاه كسى را دوست داشتى ، از آن [محبّت] باخبرش ساز ، كه اين كار ، دوستى ميان شما را پايدارتر مى كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هرگاه يكى از برادرانت را دوست داشتى ، از آن [محبّت] ، باخبرش كن ؛ زيرا ابراهيم عليه السلامنيز گفت : «پروردگارا ! به من نشان بده كه چگونه مردگان را زنده مى كنى ؟`` . گفت : آيا ايمان نياورده اى ؟`` . گفت : چرا ؛ ولى مى خواهم دلم آرامش يابد``» .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

مـَنْ عـَشِقَ شَيْئاً اَعْشى بَصَرَهُ وَ اَمْرَضَ قَلْبَهُ. فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرِ صَحيحَةٍ وَ يَسْمَعُ بِاُذُنٍ غَيْرِ سَميعَةٍ؛

آن كس كه به چيزى عشق ورزد، آن عشق، چشم او را كور و قلبش را بيمار مى كند. چنين فردى با چشم ناسالم مى نگرد و با گوش ناشنوا مى شنود.

نهج البلاغه: خ 108، ص 330

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469