کتابخانه احادیث شیعه

كمىِ دوست راستين

رسول خدا صلي الله عليه و آله : كم ترين چيزى كه در آخرالزمان يافت مى شود ، برادر قابل اعتماد است ، يا دِرهمى از حلال .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : در [روزگار] آخر امّت من ، كمتر چيزى كه يافت مى شود ، دِرهمى از حلال است يا برادرى قابل اعتماد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : روزگارى به شما روى خواهد آورد كه در آن ، چيزى كمياب تر از اين سه نيست : دِرهمى از حلال ، يا برادرى كه با او انس گيرند ، يا سُنَّتى كه بدان عمل كنند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : «در آخرالزمان ، كسانى خواهند بود كه در ظاهر ، برادر و در نهان ، دشمن هستند» .
گفتند : «اى پيامبر خدا ! چگونه چنين چيزى ممكن است ؟» .
فرمود : «اين [دوگانگى] ، به سبب اميد برخى به برخى كسان است و بيم برخى از برخى ديگر» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : امينِ قابلِ اعتماد ، چه كم است و خيانتكار ، چه بسيار !
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركس جوينده دوست راستينِ وفادار باشد ، نايافتنى را مى جويد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادران ، در كنار ظرف هاى بزرگ [غذا] ، چه بسيارند و به هنگام حوادث روزگار ، چه كم!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : طولانى ترين سفر ، سفر كسى است كه در جستجوى برادرى صالح است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : طولانى ترين سفر ، از آنِ كسى است كه در جستجوى دوستى است كه او را بپسندد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سه چيز در هر روزگارى كمياب است : برادرى خدايى ، زن صالح و دمسازِ همسو با دين خدا ، و فرزند هدايت يافته . هركس يكى از اين سه تا را به دست آورد ، خير دو سرا و بهره برتر دنيا را به دست آورده است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : روزگارى بر مردم خواهد آمد كه در آن ، چيزى كمياب تر از برادرى دمساز و به دست آوردن دِرهمى حلال نيست .
نمایش منبع
الأمان ـ به نقل محمّد بن هارون جُلاّب ـ : به امام هادى عليه السلام گفتم : از پدرانت برايمان روايت كرده اند كه «روزگارى بر مردم خواهد آمد كه در آن، چيزى كمياب تر از برادرى دمساز و به دست آوردن دِرهمى حلال نيست» .
حضرت فرمود : «اى ابومحمّد! چيز كمياب ، باز وجود دارد ؛ ليكن تو در روزگارى هستى كه در آن ، چيزى دشوارتر از دِرهمى حلال و برادرى در راه خداى عز و جلنيست» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :
دانشم فراوان و اخلاقم پيراسته است/
[امّا ]هركس پيراسته شود ، در عين پيراستگى شوربخت مى گردد .
اگر در جستجوى هزار دشمن برآيم ، آنان را خواهم يافت ؛ /
ولى اگر خواستار يك دوست باشم ، او را به دست نخواهم آورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :
هر دوستى كه با او دوستى كردم/
خداوند ، هيچ دندان پيشينى برايش مگذارد .

همگى آنان از روباه ، نيرنگبازترند/
امشب چه قدر مانند ديشب است (حال روزگار ، همواره يكسان است ).
نمایش منبع
امام على عليه السلامـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :
از وطنم دور شدم و از مردمى كه برابرم پديدار مى شدند ، پرسيدم : /
«آيا دوستِ راستينى يافت مى شود ؟» .
امّا آنان گفتند كه دو چيز كمياب است و يافت نمى شود/

دوست راستين وتخم عقاب(چون آشيانه عقاب بر قلّه كوه هاى صعب العبور است).
نمایش منبع
امام على عليه السلامـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :
مردم در انديشه هاى فراوانى هستند /
حال آن كه من ، تنها انديشه ام در دنيا ، دوستى كمك كار است ،

كه چون روحى در دو پيكر ، تقسيم شده باشد /
و در نتيجه ، دو پيكر باشند ، امّا روحشان يكى باشد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

ما ابتَلَى اللّه‏ُ أحَدا بمِثلِ الإملاءِ لَهُ؛

خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش نكرده است.

نهج البلاغه، حكمت 116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461