کتابخانه احادیث شیعه

كمىِ دوست راستين

رسول خدا صلي الله عليه و آله : كم ترين چيزى كه در آخرالزمان يافت مى شود ، برادر قابل اعتماد است ، يا دِرهمى از حلال .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : در [روزگار] آخر امّت من ، كمتر چيزى كه يافت مى شود ، دِرهمى از حلال است يا برادرى قابل اعتماد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : روزگارى به شما روى خواهد آورد كه در آن ، چيزى كمياب تر از اين سه نيست : دِرهمى از حلال ، يا برادرى كه با او انس گيرند ، يا سُنَّتى كه بدان عمل كنند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : «در آخرالزمان ، كسانى خواهند بود كه در ظاهر ، برادر و در نهان ، دشمن هستند» .
گفتند : «اى پيامبر خدا ! چگونه چنين چيزى ممكن است ؟» .
فرمود : «اين [دوگانگى] ، به سبب اميد برخى به برخى كسان است و بيم برخى از برخى ديگر» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : امينِ قابلِ اعتماد ، چه كم است و خيانتكار ، چه بسيار !
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركس جوينده دوست راستينِ وفادار باشد ، نايافتنى را مى جويد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادران ، در كنار ظرف هاى بزرگ [غذا] ، چه بسيارند و به هنگام حوادث روزگار ، چه كم!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : طولانى ترين سفر ، سفر كسى است كه در جستجوى برادرى صالح است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : طولانى ترين سفر ، از آنِ كسى است كه در جستجوى دوستى است كه او را بپسندد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سه چيز در هر روزگارى كمياب است : برادرى خدايى ، زن صالح و دمسازِ همسو با دين خدا ، و فرزند هدايت يافته . هركس يكى از اين سه تا را به دست آورد ، خير دو سرا و بهره برتر دنيا را به دست آورده است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : روزگارى بر مردم خواهد آمد كه در آن ، چيزى كمياب تر از برادرى دمساز و به دست آوردن دِرهمى حلال نيست .
نمایش منبع
الأمان ـ به نقل محمّد بن هارون جُلاّب ـ : به امام هادى عليه السلام گفتم : از پدرانت برايمان روايت كرده اند كه «روزگارى بر مردم خواهد آمد كه در آن، چيزى كمياب تر از برادرى دمساز و به دست آوردن دِرهمى حلال نيست» .
حضرت فرمود : «اى ابومحمّد! چيز كمياب ، باز وجود دارد ؛ ليكن تو در روزگارى هستى كه در آن ، چيزى دشوارتر از دِرهمى حلال و برادرى در راه خداى عز و جلنيست» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :
دانشم فراوان و اخلاقم پيراسته است/
[امّا ]هركس پيراسته شود ، در عين پيراستگى شوربخت مى گردد .
اگر در جستجوى هزار دشمن برآيم ، آنان را خواهم يافت ؛ /
ولى اگر خواستار يك دوست باشم ، او را به دست نخواهم آورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :
هر دوستى كه با او دوستى كردم/
خداوند ، هيچ دندان پيشينى برايش مگذارد .

همگى آنان از روباه ، نيرنگبازترند/
امشب چه قدر مانند ديشب است (حال روزگار ، همواره يكسان است ).
نمایش منبع
امام على عليه السلامـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :
از وطنم دور شدم و از مردمى كه برابرم پديدار مى شدند ، پرسيدم : /
«آيا دوستِ راستينى يافت مى شود ؟» .
امّا آنان گفتند كه دو چيز كمياب است و يافت نمى شود/

دوست راستين وتخم عقاب(چون آشيانه عقاب بر قلّه كوه هاى صعب العبور است).
نمایش منبع
امام على عليه السلامـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :
مردم در انديشه هاى فراوانى هستند /
حال آن كه من ، تنها انديشه ام در دنيا ، دوستى كمك كار است ،

كه چون روحى در دو پيكر ، تقسيم شده باشد /
و در نتيجه ، دو پيكر باشند ، امّا روحشان يكى باشد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469