کتابخانه احادیث شیعه

ب ـ بدخويى

امام على عليه السلام : هركه بدخو شود ، همنشين و رفيقش دشمنش مى گردند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه بدخو شود ، دوست و رفيقش ناياب مى گردند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه درشت خويى كند ، پيرامونش [از دوستان] تهى مى گردد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461