کتابخانه احادیث شیعه

زينهار از دشمنى با يكديگر

رسول خدا صلي الله عليه و آله : از اختلاف ميان خود بپرهيزيد ، كه زداينده حديث ] ايمان] است .
نمایش منبع
سُنن أبى داوود ـ به نقل از ابو دردا ـ : پيامبر خدا فرمود : «هان ! شما را از آنچه [ثوابش ]از درجه روزه ، نماز و صدقه برتر است ، خبر دهم ؟» .
گفتند : آرى .
فرمود : آن ، آشتى ميان افراد است ؛ چرا كه اختلاف ، زداينده [ايمان ]است» .
نمایش منبع
الزهد ابن مبارك ـ به نقل از سعيد بن مُسيَّب ـ : پيامبر خدا فرمود : «هان ! شما را از چيزى كه بهتر از نماز و روزه بسيار است ، خبر دهم ؟» .
گفتند : آرى ! اى پيامبر خدا .
فرمود : «آشتى ميان افراد . از دشمنى بپرهيزيد ، كه زداينده [ايمان ]است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هان ! دشمنى با يكديگر ، زداينده است . مقصودم زداينده مو نيست ، كه زداينده دين است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : بيمارى امّت ها به سوى شما خزيده است ؛ حسادت و دشمنى اى كه زداينده است . نمى گويم مو را مى زدايد ؛ بلكه دين را مى زدايد .
نمایش منبع
المُستدرَك على الصحيحَين ـ به نقل از ابو هريره ـ : از پيامبر خدا شنيدم مى فرمود : «امّت من به زودى به بيمارى امّت ها دچار مى شوند» .
پرسيدند : اى پيامبر خدا ! بيمارى امّت ها چيست ؟
فرمود : «سرمستى ، ناسپاسى ، نازيدن به بسيارى مال و فرزند ، فزونى جويى بر يكديگر در دنيا، و دشمنى و حسادت به يكديگر، تا آن كه به سركشى مى انجامد».
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : از دشمنى با خويشاوندان مؤمن خود بپرهيزيد، كه دين زداست.
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : اى بندگان خدا! برادر باشيد و با يكديگر دشمنى و كينه توزى مكنيد . در پىِ درستى و استوارى باشيد و در كارها ميانه روى كنيد و [در اين صورت] ، بر شما مژده باد !
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : از يكديگر مَبُريد و به يكديگر پشت مكنيد و با يكديگر دشمنى و حسادت مورزيد و با هم برادر باشيد .
نمایش منبع
المُعجم الكبير ـ به نقل از ابن عباس ـ : پيامبر صلي الله عليه و آله بر منبر فرمود : «هان ! شما را از شريرانتان خبر دهم؟» .
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا ، اگر بخواهى .
فرمود : «شريرترين شما كسى است كه تنها فرود مى آيد [و با ديگران نمى آميزد] ، بنده اش را تازيانه مى زند و عطاى خود را از ديگران بازمى دارد» .
سپس فرمود : «آيا شما را از بدتر از چنين كسى خبر دهم ؟ » .
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا ، اگر شما بخواهيد .
فرمود : «آن كه با مردم دشمنى مى كند و آنان با او دشمنى مى كنند» .
نمایش منبع
تحف العقول : پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود: «هان! شما را از شريرترين مردم خبر دهم؟»
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا .
فرمود : «آن كه تنها فرود مى آيد [و با ديگران نمى آميزد]، عطاى خود را باز مى دارد و بنده اش را با تازيانه مى زند. هان! شما را از بدتر از آن خبر دهم ؟» .
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا .
فرمود : «آن كه از هيچ لغزشى نمى گذرد و هيچ عذرى را نمى پذيرد».
سپس فرمود: «هان ! شما را از بدتر از آن خبر دهم ؟»
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا .
فرمود : «آن كه به خيرش اميد و از شرّش ايمنى نيست» .
سپس فرمود : «هان ! شما را از بدتر از آن خبر دهم ؟» .
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا .
فرمود : «آن كه با مردم دشمنى مى كند و آنان با او دشمنى مى كنند» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با يكديگر دشمنى مكنيد ، كه زداينده [ايمان ]است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا ، بر دشمنانِ يكديگر، تنگ است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

ما ابتَلَى اللّه‏ُ أحَدا بمِثلِ الإملاءِ لَهُ؛

خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش نكرده است.

نهج البلاغه، حكمت 116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461