کتابخانه احادیث شیعه

ج ـ خويشاوندى

امام على عليه السلام : دوستى ، [نوعى ]خويشاوندى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستى ، خويشاوندى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستى ، خويشىِ اكتسابى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستى ، يكى از دو خويشاوندىِ [ سببى و نَسَبى] است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وفادارى ، بزرگوارى است ، و دوستى ، [گونه اى ]خويشاوندى .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام : :

اِنَّ مَعَ اْلاِسْرافِ قِلَّةُ الْبَرَكَةِ؛

همانا اسراف با كمى بركت همراه است.

وسائل الشيعه: ج 15، ص 261

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469