کتابخانه احادیث شیعه

ج ـ خويشاوندى

امام على عليه السلام : دوستى ، [نوعى ]خويشاوندى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستى ، خويشاوندى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستى ، خويشىِ اكتسابى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستى ، يكى از دو خويشاوندىِ [ سببى و نَسَبى] است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وفادارى ، بزرگوارى است ، و دوستى ، [گونه اى ]خويشاوندى .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

أَلْعَبْدُ حُرٌّ ما قَنَعَ، أَلْحُرُّ عَبْدٌ ماطَمَعَ؛

بنده اگر قناعت كند، «آزاد» است، آزاد، اگر طمع داشته باشد «برده» است!

غررالحكم: ج1 ،ص113

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462