کتابخانه احادیث شیعه

جدال

محبوب القلوب :لقمان به پسرش گفت : «اى پسرم ! از جر و بحث بپرهيز ؛ چرا كه تو را به سوى خون ريزى مى كشاند ».
نمایش منبع
إرشاد القلوب :از سفارش لقمان به پسرش است كه گفت: « . . . هر كس زياد جر و بحث كند ، دشنام مى شنود».
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

مَن طَلَبَ الرئاسةَ هَلَكَ؛

هر كه جوياى رياست باشد، نابود شود.

الكافي : 2/297/2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469