کتابخانه احادیث شیعه

ستم

إرشاد القلوب :از سفارش لقمان به پسرش است كه گفت : « . . . اى پسرم ! ستم كردن، ظلمت مى آوَرَد و در روز رستاخيز، حسرت ها در پى دارد . هر گاه قدرت ، تو را بر ستم كردن به پايين تر از خودت فراخواند ، سيطره خدا را بر خودت ، به ياد آور » .
نمایش منبع
إرشاد القلوب:از سفارش لقمان به پسرش است: «اى پسرم! از وارد شدنِ ستم بر هيچ كس شادمان نباش ؛ بلكه از ستم ديدگىِ كسى كه به او ستم كردى ، غمگين باش» .
نمایش منبع
تنبيه الخواطر ـ در آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! براى كسى كه به او ستم كرده اى ، مويه مكن ؛ ولى به خاطر بدىِ جنايتى كه بر خود كرده اى، مويه كن.
نمایش منبع
المصنّف ، ابن ابى شيبه ـ در المصنف به نقل از عُبَيد بن عُمَير ـ : لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! وسعتِ دو ذراع خونِ ريخته ، تو را به شگفتى وا ندارد؛ زيرا آن خون ،نزد خداوند قاتلى دارد كه نمى ميرد ».
نمایش منبع
الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى ، ـ درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! تنگ دستى ، بهتر است از اين كه ستمگر و طغيانگر باشى... .
اى پسرم! حذر كن از اين كه فقير از دنيا بروى ، در حالى كه امور و دارايى هايت را به ديگرى وا مى گذارى و او را امير و فرمان روا مى كنى .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

مَن طَلَبَ الرئاسةَ هَلَكَ؛

هر كه جوياى رياست باشد، نابود شود.

الكافي : 2/297/2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469