کتابخانه احادیث شیعه

بى رغبتى به دنيا

الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى ، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! دنيا را زندان خود قرار ده تا آخرت، بهشتت گردد.
نمایش منبع
تنبيه الخواطر:لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! دنيايت را به آخرتت بفروش تا در هر دو، سود كنى ؛ ولى آخرتت را به دنيايت مفروش، كه از هر دو، زيان مى بينى».
نمایش منبع
محبوب القلوب :لقمان به پسرش گفت : «اى پسرم! به دنيا اعتماد منما و دلت را به دوستىِ آن مشغول نكن ؛ چرا كه تو براى آن ، آفريده نشده اى و خداوند عز و جل هيچ آفريده اى پست تر از آن نيافريده است ؛ چرا كه نعمت دنيا را براى فرمان برداران، پاداش ، و گرفتارى آن را براى نافرمانان ، كيفر قرار نداده است ».
نمایش منبع
الحكمة الخالدة :در سفارش هاى لقمان به پسرش است: « . . . اى پسرم! بدان كه اقامت در دنيا، اندك و اعتماد به آن، فريب و خوشى در آن، بردبارى است . پس بخشنده و آسان گير و نزديك و امين باش . سخن جامع اين است : در همه احوالت، از خدا پروا كن و در هيچ يك از كارهايت، از او نافرمانى نكن ».
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

مَن طَلَبَ الرئاسةَ هَلَكَ؛

هر كه جوياى رياست باشد، نابود شود.

الكافي : 2/297/2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469