کتابخانه احادیث شیعه

مراقبت از نفس

الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى ، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! هر روز كه بر تو مى رسد، روز نوى است كه در پيشگاه پروردگار كريم ، بر ضدّ تو شهادت خواهد داد .
نمایش منبع
إرشاد القلوب :از سفارش لقمان به پسرش است كه گفت: «اى پسرم! ... بكوش امروزت بهتر از ديروز و فردايت بهتر از امروز باشد؛ زيرا هر كه دو روزش برابر باشند ، مغبون است، و هر كس امروزش بدتر از ديروز باشد ، ملعون است» .
نمایش منبع
محاضرات الاُدباء :لقمان گفت : «نظر كردن در بدى هايت را هيچ گاه رها نكن؛ چرا كه ترك آن ، از خوبى هايت مى كاهد» .
و گفته شده: «در حريص بودن بر عيب يابىِ خود ، مانند دشمنت باش» .
نمایش منبع
الكشكول ، شيخ بهايى :لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! لغزش هايت را تا وقت مرگ ، برابر چشمانت قرار ده ؛ اما از نيكى هايت غافل شو؛ چرا كه آنها را كسى (خدا) برشمرده است كه فراموش نمى كند» .
نمایش منبع
الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى ، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! همانا حلالِ كوچك ، به حساب مى آيد ، پس حالِ حرامِ بسيار چگونه باشد؟!
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

مَن طَلَبَ الرئاسةَ هَلَكَ؛

هر كه جوياى رياست باشد، نابود شود.

الكافي : 2/297/2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469