کتابخانه احادیث شیعه

از كارهاى بزرگ و اساسى

إرشاد القلوب :از سفارش لقمان عليه السلام به پسرش ، اين است كه گفت: «اى پسرم! مبادا خروس ، زرنگ تر از تو و مراقب تر از تو بر نمازها باشد! مگر آن را نمى بينى كه هنگام هر نمازى ، بانگ مى زند و سحرگاهان ـ در حالى كه تو در خوابى ـ با صدايش اعلان وقت مى كند؟» .
نمایش منبع
إرشاد القلوب:از سفارش لقمان عليه السلام به پسرش ، اين است كه : «هر گاه نماز مى خوانى، آن را نماز وداع قرار ده ؛ كه گمان دارى بعد از آن ، هرگز زنده نخواهى ماند. و از عذر تراشى براى ترك نماز بپرهيز؛ زيرا عذر آوردن از كار خير ، معنا ندارد» .
نمایش منبع
المواعظ العددية :لقمان عليه السلام به پسرش گفت: «در سختى ، باوقار و در گرفتارى ها ، شكيبا و در آسايش ، سپاس گزار و در نماز، فروتن و به جانب نماز، شتابان باش» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در بيان نصايح لقمان عليه السلام به پسرش ـ : روزه اى بگير كه شهوتت را قطع كند و روزه اى نگير كه از نماز، بازت دارد؛ زيرا نماز ، نزد خدا محبوب تر از روزه است .
نمایش منبع
تفسير السُّلَمىّ :لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! نماز را به پا دار، [ديگران را] به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند باز دار، و از خودت آغاز كن، و بر سختى هايى كه به تو مى رسد، شكيبا باش؛ زيرا اين كار ، پاداش ها را در پى مى آورد» .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

فَمَنْ اءَخَذَ بِالتَّقْوى عَزَبَتْ عَنْهُ الشَّدائِدُ؛

آن كه تقوا پيشه كند، سختى ها از او دورى گزيند.

نهج البلاغه: خ 189، ص 636

چهل حدیث « روزه »

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3458