کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

دنيا را سبك بگيريد كه اين ، گواراتر است

عيسى عليه السلام : دنيا را آسان بگيريد تا بر شما آسان شود، و آن را خوار بداريد تا آخرت در نظرتان ارجمند گردد، و دنيا را ارج ننهيد ، كه آخرت در نظرتان بى ارج مى شود . دنيا شايسته احترام نيست: هر روز ، گرفتارى و زيانى به بار مى آورد ، و دنيا نيست ، مگر به سان رؤيايى در خواب، و آدمى ، در ميان بيدارى و خواب!
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : دنيا را سبك بداريد و آن را دست كم گيريد؛ چرا كه هيچ مردمى دنيا را سبك نداشتند ، مگر آن كه خداوند زندگى را برايشان گوارا ساخت؛ و هيچ مردمى دنيا را ارج ننهادند ، مگر اين كه به زحمت و خوارى افتادند.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : هرگز هيچ مردمى دنيا را سبك نداشتند ، مگر اين كه خداوندآن را برايشان گوارا ساخت و در آن بركتشان داد؛ و هرگز هيچ قومى دنيا را عزيز نداشتند ، مگر اين كه خداوند آن را به كامشان تلخ ساخت.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : دنيا را كم اهمّيت شماريد؛ زيرا اين ، گواراترين چيز بر شماست؛ چرا كه هيچ مردمى دنيا را سبك نشمردند مگر اين كه خداوند زندگى را برايشان گوارا گردانيد، و هيچ مردمى دنيا را عزيز نداشتند ، مگر اين كه خوار و خسته شدند و عاقبتشان پشيمانى بود.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465