کتابخانه احادیث شیعه

ب ـ فرمانبرى دنيا

امام على عليه السلام : هر كه دنيا را نافرمانى كند ، دنيا از او فرمان مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا، اَجَل ها را نزديك ، آرزوها را دور و دراز، مردان را نابود ، و احوال (اوضاع) را دگرگون مى كند. هر كه با دنيا در افتد ، دنيا بر او چيره مى گردد، هر كه با آن پنجه در افكند ، دنيا به خاكش مى افكند، هركه از دنيا نافرمانى كند ، دنيا از او فرمان مى برد، و هر كه دنيا را وا نهد ، دنيا خود به سراغش مى آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : هر چيزى ، هر گاه به خشمش آورى ، از تو نافرمانى مى كند ، بجز دنيا كه هر گاه به خشمش آورى ، از تو فرمان مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه از دنيا دورى كند ، دنيا با زبونى نزد او مى آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه از دنيا روى گرداند ، دنيا نزد او مى آيد.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مَن سَلا حديث عَنِ الدُّنيا أتَتهُ راغِمَةً . حديث
امام على عليه السلام : هر كه از دنيا دست بشويد ، دنيا به رغم ميل خود نزد او مى آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه از طلب دنيا فرو نشيند ، دنيا پيش رويش قامت مى افرازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تو اگر به دنيا پشت كنى ، دنيا به تو رو مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

ما ابتَلَى اللّه‏ُ أحَدا بمِثلِ الإملاءِ لَهُ؛

خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش نكرده است.

نهج البلاغه، حكمت 116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461