کتابخانه احادیث شیعه

دوستى و پاكى نفس

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اوّلِ اين امّت ، با «زهد» و «يقين» ساخته شد، و آخر آن ،
با «بخل» و «آرزو» نابود مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راه پاك شدن نفْس ، پشت كردن به دنياست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه دل از دنيا بركنْد، خويش را [از اسارت دنيا [آزاد ، و پروردگارش را خشنود ساخت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دلت را با اندرز ، زنده بدار، و آن را با زهد ، بميران.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر به خواهش هاى نفْس بى اعتنايى كنيد ، از آفت ها به سلامت مى مانيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از دنيا روى بگردان تا به سلامت مانى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هان! دنيا سرايى است كه از آن ، جز با زهدورزى در آن ، به سلامت نمى توان ماند ، و با چيزى از امور دنيوى نمى توان از دنيا رهيد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام عسكرى عليه ‏السلام : :

مَن أنِسَ باللّه‏ِ اسْتَوحَشَ مِن النّاس؛

هر كه با خدا همدم شود از مردم دورى مى‏ گزيند.

الدرّة الباهرة : 43

چهل حدیث « گهرهای عسکری » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454