کتابخانه احادیث شیعه

ط ـ كليد خوبى ها

امام على عليه السلام : زهد، كليد خوبى و پاكى است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : همه خوبى ها در يك اتاق نهاده شده و كليد آن ، زهد به دنيا قرار داده شده است.
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از عبد اللّه بن قاسم ـ امام صادق عليه السلام فرمود : «هرگاه خداوند براى بنده اى خيرى بخواهد ، او را به دنيا بى رغبت مى گرداند، در دين آگاه و دانايش مى كند و به عيب هاى دنيا بينايش مى سازد. به هركس اين چيزها داده شود ، خير دنيا و آخرت داده شده است».
و فرمود: «هيچ كس ، حق را از راهى بهتر از زهد به دنيا نجُسته است و آن [زهد [ضدّ مطلوب دشمنان حقّ است».
گفتم: فدايت شوم! مطلوبشان چيست؟
فرمود: «دنياخواهى». حديث
و فرمود: «آيا شكيباى بزرگ منشى نيست؟! زيرا دنيا چند روزى اندك بيش نيست».
نمایش منبع
مصباح الشريعة : ـ در آنچه به امام صادق عليه السلام نسبت داده شده ـ زهد ، كليد دَرِ آخرت (بهشت) ، و رهايى از آتش است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام رضا علیه السلام : :

اِجْعَلُوا لِأَنْفُسِكُمْ حَظّا مِنَ الدُّنْيا، بِاِعْطائِها ما تَشْتَهى مِنَ الْحَلالِ وَ مالَمْ يَنَلِ المُرُوَّةَ وَ لاسَرَفَ فيهِ، وَ اسْتَعينوُا بِذلِكَ عَلى اُمُورِ الدّينِ؛

براى خودتـان بهره ‏اى از دنيـا قرار دهـيد، به اينكه خواسته‏ هاى دل را از حلال به آن بدهيد، تا حدّى كه مروّت را از بين نبرد و اسراف در آن نباشد، و بدين وسيله، بر كارهاى دين، كمك بجوييد.

فقه الرضا عليه‏ السلام، ص 337

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461