کتابخانه احادیث شیعه

ح ـ سودايى سودآور

امام على عليه السلام : زهد، سودايى سودآور است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زهد، يك ثروت است.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : زهد به دنيا، غنيمتى باد آورده است. حديث
نمایش منبع
حدیث روز 

امام عسكرى عليه ‏السلام : :

مَن أنِسَ باللّه‏ِ اسْتَوحَشَ مِن النّاس؛

هر كه با خدا همدم شود از مردم دورى مى‏ گزيند.

الدرّة الباهرة : 43

چهل حدیث « گهرهای عسکری » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454