کتابخانه احادیث شیعه

ح ـ سودايى سودآور

امام على عليه السلام : زهد، سودايى سودآور است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زهد، يك ثروت است.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : زهد به دنيا، غنيمتى باد آورده است. حديث
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی عليه السلام : :

صاحِبِ النّاسَ مِثلَ ما تُحِبُّ أن يُصاحِبوكَ بهِ؛

با مردم آن گونه رفتار كن كه دوست دارى با تو رفتار كنند.

أعلام الدين ، ٢٩٧

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454