کتابخانه احادیث شیعه

ترغيب به زهد

صفحه اختصاصي حديث و آيات «لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَ جًا مِّنْهُمْ وَ لاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ و اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ» . حديث
«و به آنچه ما دسته هايى از آنان (كافران) را بدان برخوردار ساخته ايم ، چشم مدوز و برايشان اندوه مخور، و بال خويش براى مؤمنان ، فرو گستر»
رسول اللّه صلي الله عليه و آله : قالَ موسى عليه السلام [ لِلخَضِرِ عليه السلام ] : اُريدُ أن توصِيَني بِوَصِيَّةٍ يَنفَعُنِي اللّه ُ بِها بَعدَكَ ، فَقالَ الخَضِرُ عليه السلام : . . . يا موسَى بنَ عِمران ، اجعَلِ الزُّهدَ وَالتَّقوى لِباسَكَ . حديث
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : موسى عليه السلام [به خضر عليه السلام ] گفت: ميل دارم به من سفارشى كنى كه بعد از تو ، خداوند مرا بدان سود برساند.
خضر عليه السلام گفت : «... اى موسى بن عمران! زهد و تقوا را جامه خود گردان».
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى پسر آدم! دنيا را مى خواهى چه كنى؟ حلالش حساب دارد و حرامش عذاب!
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هركه از حلال دنيا برگيرد ، خداوند از او حساب كشد و هركه از
حرام دنيا برگيرد ، خداوند ، او را عذاب كند. اُف به دنيا و رنج و مصيبت هاى آن. حلالش حساب دارد و حرامش كيفر.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلي الله عليه و آله ـ في مَوعِظَتِهِ لاِبنِ مَسعود ـ : يَابنَ مَسعودٍ ، قَولُ اللّه ِ تَعالى : «لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» حديث يَعني أيُّكُم أزهَدُ فِي الدُّنيا ... .
يَابنَ مَسعود ، النّارُ لِمَن رَكِبَ مُحَرَّما ، وَالجَنَّةُ لِمَن تَرَكَ الحَلالَ ، فَعَلَيكَ بِالزُّهدِ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ مِمّا يُباهِي اللّه ُ بِهِ المَلائِكَة ، وبِهِ يُقبِلُ اللّه ُ عَلَيكَ بِوَجهِهِ ، ويُصَلّي عَلَيكَ الجَبّارُ . حديث
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـ در اندرز به ابن مسعود ـ : اى پسر مسعود! اين سخن خداى متعال كه: «تا بيازمايدتان كه كدام يك از شما نيك كردارتريد» ، به معناى آن است كه كدام يك از شما به دنيا زاهدتر و بى رغبت تريد... .
اى پسر مسعود! آتش براى كسى است كه مرتكب حرام شود و بهشت ، از آنِ كسى است كه حلال را وا گذارد. پس، بر تو باد زهد؛ زيرا زهد ، از چيزهايى است كه خداوند با آن بر فرشتگان مباهات مى كند و با زهد است كه خداوند ، به تو رو مى كند و خداى جبّار بر تو درود مى فرستد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بهترينِ شما كسى است كه به دنيا بى رغبت تر و به آخرت ، علاقه مندتر است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : از دنيا و هر آنچه در دنياست ، هجرت كنيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بهترينِ ، مردمان، مؤمنِ كم دار است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـ در اندرز به فرمانده سپاه ـ : نور ديده ات در زهد و كارهاى شايسته اى است كه [از تو] برجا مى مانَد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـ به معاذ ، آن گاه كه او را به يمن مى فرستاد ـ : آنان را به زهد به دنيا ، رغبت به آخرت و پرداختن به محاسبه نفس ، دعوت كن.
نمایش منبع
مستدرك الوسائل: گفته شد: اى پيامبر خدا! برترينِ مؤمنان كيست؟
فرمود: «كسى كه در دلش نسبت به مؤمن ديگر ، ناخالصى و با حسادت نباشد» .
گفته شد: سپس چه كسى؟
فرمود: «آن كه به دنيا بى رغبت و به آخرت ، راغب باشد».
نمایش منبع
عيسى عليه السلام ـ به حواريان ـ : با وجود سلامت دينتان ، به ناچيزِ دنيا رضايت دهيد، چنان كه دنياپرستان با وجود سلامت دنياشان ، به اندك ديندارى رضايت مى دهند و با دورى گزيدن از دنياپرستان ، محبوب خداوند شويد و با ناخشنود كردن آنان ، خدا را خشنود گردانيد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : اى كه دنيا را مى طلبى تا نيكى كنى! ترك دنيا كردن، خود، نيك تر است.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : واى بر شما ، اى بندگان دنيا! پرستشگاه هاى پروردگارتان را زندان تن خويش گردانيد و دل هايتان را خانه تقوا كنيد و دل هايتان را مأواى هوس ها قرار ندهيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى بندگان خدا! شما را به ترك اين دنيايى سفارش مى كنم كه على رغم ميلتان ، شما را ترك مى گويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دل بستگى هاى خود به دنيا را قطع كنيد و از توشه تقوا ، كمك بگيريد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه بر هوس ، چيره آمد و از دام هاى دنيا گريخت!
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : رَحِمَ اللّه ُ امرَأً . . . راقَبَ رَبَّهُ ، وتَنَكَّبَ حديث ذَنبَهُ ، وكابَرَ هَواهُ ، وكَذَّبَ مُناهُ . . . عَزوفا حديث عَنِ الدُّنيا سَأَما ، كَدوحا حديث لاِآخِرَتِهِ مُتَحافِظا . حديث
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه... پروردگارش را پيوسته در نظر گرفت و از گناه ، دورى كرد و با هوس خويش ، در افتاد و آرزو را دروغ شمرد... از دنيا روى گردان و بيزار شد و براى آخرتش كوشيد و طريق احتياط و هشيارى را پيمود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين جهاد، جهاد با هواى نفس و بازداشتن آن از لذّت هاى دنياست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ مردم ، كسى است كه نَفْسش زاهد (قانع) و خواستش اندك باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترينِ مردم ، كسى است كه جانش وارسته باشد و با وجود توانگرى در دنيا ، زهد بورزد. حديث
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوشْ زهدى، برترين درجه ايمان است.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : لا يَزكو حديث عِندَ اللّه ِ سُبحانَهُ إلاّ عَقلٌ عارِفٌ ، ونَفسٌ عَزوفٌ . حديث
امام على عليه السلام : نزد خداوند پاك ، بالندگى نمى گيرد ، مگر خِردِ شناسا و نفسِ روى گردان [ از دنيا ].
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه چيزى [از دنيا] به تو داده نشد ، خويشتن را به اين دلدارى ده كه اگر به تو داده شود ، مدّتى اندك با تو مى مانَد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تو هرگز براى دنيا آفريده نشده اى. پس دل از دنيا بركَن و از آن ، روى بگردان.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دل از دنيا بركَن و بدان ، پشت كن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به آنچه كه تمام شدنى و زوال پذير است ، زهد بورز؛ چرا كه نه آن براى تو مى ماند و نه تو برايش مى مانى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى مردم! به دنيا زهد ورزيد؛ زيرا كه زندگى آن ، كوتاه و خيرش اندك است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر خواهان جهان باقى هستيد ، پس به جهان فانى زهد بورزيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در سفارش به فرزندش حسن عليه السلام ـ : فرزندم! تو را به خواندن نماز در وقتش... و زهد (بى اعتنايى) به دنيا سفارش مى كنم؛ چرا كه تو گروگان مرگ ، آماج رنج (بلا)، و دست خوش بيمارى هستى .
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : دنيا ، سراى رنج و گرفتارى است و هر آنچه در آن است ، رو به نيستى است. خداوند ، ما را از [احوال] دنيا آگاه ساخته است تا درس عبرت بياموزيم . ما را پيشاپيش بيم داده است تا بعد از هشدار، ديگر عذر و بهانه اى نداشته باشيم. پس به آنچه فنا مى پذيرد (يعنى دنيا) زهد بورزيد و آنچه را ماندگار است ، بخواهيد.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ از اندرزهاى ايشان به مردم در مسجد پيامبر خدا ـ : از اين زندگى كنونى دنيا كه خداوند شما را به زهد در آن ترغيب كرده است، دل بر كَنيد.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : دنيا كوچ كرده است و مى رود و آخرت ، كوچ كنان مى آيد، و براى هريك از آن دو ، فرزندانى است. پس، از فرزندان آخرت باشيد و از فرزندان دنيا نباشيد. هان! از دنيا گريزانِ آخرت خواه باشيد.
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از على بن اسباط ، از امامان عليهم السلام ـ : از اندرزهاى خداوند به عيسى عليه السلام : ... اى عيسى! دل از اين دنياى فانى و تمام شدنى بر كَن.
نمایش منبع
الاختصاص ـ به نقل از صفوان جمّال ـ : [امام صادق عليه السلام ] به من فرمود: «اى صفوان! آيا مى دانى خداوند چند پيامبر مبعوث كرده است؟» .
گفتم: نمى دانم.
فرمود: «خداوند ، 144 هزار پيامبر، و به همين اندازه ، وصى براى [دعوت به [راستگويى و امانتدارى و زهد به دنيا برانگيخت».
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت علی علیه السلام: :

اِنَّ رَأيَكَ لا يَتَّسِعُ لِكُلِّ شَئٍ فَفَرِّغْهُ لِلْمُهِمَّ؛

فكر تو گنجايش هر چيز را ندارد، پس آن را براى آنچه «مهم» است، فارغ گردان.

غررالحكم: ج2، ص606

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462