کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

چهل حدیث « صبر و مقاومت »

مقدمه

صفحه اختصاصي حديث و آيات 0
قالَ اللّه ُ تَعالى:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّـلاَةِ
إِنَّ اللّه َ مَعَ الصَّابِرِينَ »حديث

اى كـسانى كه ايمـان آورده ايـد،
از صـبر و نـماز كمـك و اسـتعانت بـجوييـد،
همـانا خـداونـد بـا صبـر كننـدگان است.
عزّت و فلاح كميائى است كه در سايه خودسازى و تربيت روح و تهذيب نفس فراهم مى آيد.
كدام سعادت و كدام گوهرى است كه آسان و ارزان بدست آيد؟! دريا دلان صبور، با همّتى والا و توانى بزرگ، با مشكلات دست و پنجه نرم مى كنند و از انبوه سختيها نمى هراسند و قلّه هاى شرف و كرامت را با سلاح صبر و اهرم شكيبائى فتح مى كنند. سلاحشان مقاومت و صبر است و با مجهز بودن به اين سلاح، موانع را پشت سر مى گذارند و جوهر الهى خويش را در غلبه بر دشمنان برون و درون به ظهور مى رسانند. و با شكيبائى در گرفتاريها، مقاومت در برابر سختيها و ايستادگى در مقابل خواسته هاى نفسانى، خود را انسانى وارسته و مُهذّب مى سازند.
انبياء الهى و اولياء دين و بزرگان، با صبر و پايدارى و شكيبائى، هم به اهداف بلند خويش رسيدند، و هم درس مقاومت به پويندگان راه حق آموختند و نشان دادند كه صبر فرزند عزم و اراده است و پدر پيروزى و با سازش و سكوت و ذلّت پذيرى هيچ نسبتى ندارد.
در اين مجموعه، چهل حـديث از گفتـار معصـومين عليهم السلام در باب صبر تقديم شما مى داريم، بـاشد كه چراغ راهمان در مسير زندگى باشد.

محمود شريفى
بيست و دوّم ارديبهشت ماه 1385
نمایش منبع

معناى صبر

امام على عليه السلام فرمود: صبر آن است كه انسان مصيبتى را كه به او مى رسد تحمّل كند و خشم خود را فرو برد.
نمایش منبع

ريشه صبر

امام على عليه السلام فرمود: ريشـه صــبر، ايمان نيكو و عقيده استوار به خداوند است.
نمایش منبع

اقسام صبر

از امام على عليه السلام است كه فرمود: صبر يا بر مُصيبت است، يا بر اطاعت خدا، يا در مقابل معصيت است، كه قسم سوّم از دو قسم قبلى با ارزش تر است.
نمایش منبع

انگيزه‏هاى صبر

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: صبر چهار شعبه دارد: اشتياق، هراس، وارستگى، و انتظار. پس هر كس مشتاق بهشت است بايد از شهوات بيرون برود. و كسى كه از آتش مى ترسد بايد از گناهان برگردد، و كسى كه نسبت به دنيا زهد مى ورزد، بايد گرفتارى را سبك بشمارد، و كسى كه در انتظار مرگ است بايد در كارهاى خوب بشتابد.
نمایش منبع

جايگاه صبر

امام على عليه السلام فرمود: صبر در كارها همانند سر در بدن است، همانطور كه وقتى سر از بدن جدا شود، بدن فاسد مى شود، هنـگامى هـم كه صبر از كارها جـدا شود كـارها تبـاه مى شـود.
نمایش منبع

حكومت صبر

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: بر توباد علم، كه علم دوست مؤمن است، وبردبارى وزير مؤمن است، وخرد راهنماى اوست، وعمل سرپرست او، ومدارا كردن پدر او، وملايمت برادر او، وصبر امير سپاهيان اوست.
نمایش منبع

صبر دشمن سختيها

امام على عليه السلام فرمود: قويترين دشمن سختيها صبر و شكيبايى در برابر آنهاست.
نمایش منبع

صبر، ستون‏ايمان

امام على عليه السلام فرمود: هميشه همراه صبر و شكيبائى باشيد كه آن ستون ايمان و قوام كارهاست.
نمایش منبع

صبر، دژِاستوار

امام على عليه السلام فرمود: بر تو باد به صبر، كه صبر دژى استوار است، و عبـادت اهـل يقـين بـه شـمار مى رود.
نمایش منبع

صبر، سلاح مؤمن

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: چه نيكو سلاحى است صبر و دُعا براى مؤمن.
نمایش منبع

رابطه صبر وديـن

امام على عليه السلام فرمود: مردم! بر شما باد صبر و شكيبائى، چون كسى كه صــبر نداشـته باشد، دين نخواهـد داشت.
نمایش منبع

صبر وايمان

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: ايمان دو نيمه دارد، نيمى از آن در صبر است، و نيمى از آن در شُكر نهفته است.
نمایش منبع

صبر وبهشت

امام باقر عليه السلام فرمود: بهشت آميخته به سختيها و صبر و بُردبارى است، پس هر كس در دنيا بر سختى ها شكيبا و صبور باشد، وارد بهشت مى شود، و جهنّم آميخته به شهوات و خوشگذرانيهاست. پس هر كس خواسته ها و شهوات نفس خود را تأمين كند، وارد آتش مى شود.
نمایش منبع

صبر در گرفتاريها

امام على عليه السلام فرمود: مرد حقيقت ايمان را نمى چشد تا اينكه داراى سه خـصلت شـود:
1 ـ به مسائل دينى آگاهى كامل داشته باشد.
2 ـ در گرفتاريها صبور باشد.
3 ـ در زندگى حساب و اندازه داشته باشد.
نمایش منبع

صبر وپيروزى

امام على عليه السلام فرمود: صبر ضامن پيروزى است.
صبر وظفر هردو دوستان قديمندبر اثر صبر نوبت ظفر آيد
نمایش منبع

صبر وفقر

امام على عليه السلام فرمود: صــبر و بردبـارى سپرى در برابر فقر است.
نمایش منبع

صبــر

از امام على عليه السلام است كه فرمود: صــبر، بهترين جـامه هاى ايمـان و از برترين ويژگيهاى اخلاقى انسان است.
نمایش منبع

صبر، گنج بهشتى

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود: صـبر و شـكيبـائى گنجى از گنجهاى بهشت است.
نمایش منبع

صبر، صفت انبياء عليهم‏السلام

امام على عليه السلام فرمود: صبر و شكيبائى و اخلاق نيكو و حلم و بُردبارى از اخـلاق پيـامـبران اسـت.
نمایش منبع

صبر، صفت مؤمن

امام صادق عليه السلام فرمود: مؤمن در سختيها صبور ودر مقابل اضطرابها باوقار است، بدانچه به اوداده شده قانع است، وگرفتاريها نزداوبزرگ نيست.
نمایش منبع

صبر، بهترين‏عبادت

امام على عليه السلام فرمود: برترين پرستش خدا صبروشكيبائى، سكوت وانتظارفرج است.
نمایش منبع

ثواب صبر

امام على عليه السلام فرمود: پاداش صبر، بالاترين پاداشهاست.
نمایش منبع

صبر فقراء

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: صبر نيكوست ولى در فقراء نيكوتر است.
نمایش منبع

صـبر محبوبترين جرعه

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: هيچ جرعه اى از جُرعه خشمى كه مردى فرو برد، يا جرعه صبرى كه بر مصيبتى نوشيده شود، پيش خدا محبوبتر نيست.
نمایش منبع

نتيجـه صبر وشكيبائى

امام على عليه السلام فرمود: اگر صبر كنى به مقام و منزلت نيكان مى رسى، و اگر بى تابى كنى، آن تو را به آتش وارد مى كند.
نمایش منبع

عاقبت صبر

امام صادق عليه السلام فرمود: عاقبت صبر وشكيبائى خيراست، بنابراين صبركنيد، تا پيروز شويد.
صبر تلخ است وليكن عاقبتميوه شيرين دهد پر منفعت
نمایش منبع

صبرمقدّمه رستگارى

.امام على عليه السلام فرمود: تو به آنچه كه دوست دارى از پروردگارت بتو برسد (بهشت) دست نمى يابى مگر اينكه در مقابل خواسته هاى نفسانى مقاومت كنى
نمایش منبع

صبر و پيروزى

امام على عليه السلام فرمود: كسى كه بر مركب صبر و بردبارى سوار شُد به ميدان پيروزى خواهد رسيد.
نمایش منبع

نتيجه بى‏صبرى

بحارالانوار، 71/96 كسى كه صبر كند، و كلمه استرجاع، يعنى ( اِنّا لِلّهِ وَاِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ ) بگويد و هنگام گرفتارى خدا را ستايش كند، پس او از كار خدا خشنود است و اجرش با خداست و كسى كه اين چنين نكند، سرنوشت او تغيير نمى كند و مذمّت مى شود و پاداش او هم از بين مى رود.
نمایش منبع

صبر، مايه عزّت

ابوحمزه ثُمالى از امام باقر عليه السلام نقل مى كند كه فرمود: كسى كه در مقابل مصيبت شكيبائى ورزد، خداوند عز و جلبر عزّت او مى افزايد و او را با حضرت محمد صلي الله عليه و آله و خاندانش وارد بهشت مى كند.
نمایش منبع

نشانه‏هاى صبور

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: نشانه انسان صبور در سه چيز است:
1 ـ اينكه كسل نمى شود.
2 ـ دل تنگ نمى شود.
3 ـ از پروردگارش شكايت نمى كند.
چرا كه وقتى كسل شود، حق را ضايع و تباه خواهد كرد، و هنگامى كه دلتنگ شد، سپاسگزارى نمى كند و وقتى كه از پروردگارش شكايت كند، گناه خواهد كرد.
نمایش منبع

پيروزى صبور

امام على عليه السلام فرمود: انسان صبور و شكيبا پيروزى را از دست نمى دهد، اگر چه زمان آن طولانى شود.
نمایش منبع

مجاهد صبور

امام على عليه السلام فرمود: كسى كه در اطاعت خدا و كناره گيرى از گناهان صبر و شكيبائى داشته باشد، او مجاهد بسيار صبورى است.
نمایش منبع

مقاومـت دربرابرگرفتاريها

امام على عليه السلام فرمود: تنها كسى به نعمت هاى آخرت مى رسد، كه در مقابل گرفتاريهاى دنيا صبر و شكيبائى داشته باشد.
نمایش منبع

صبر شيعيان

امام صادق عليه السلام فرمود: ما خاندان، صبور و شكيبائيم و شيعيان ما، از ما هم شكيباترند. گفتم: جانم به فدايت، چگونه شيعيان شما از شما شكيباترند؟ فرمود: چون صبر ما بر چيزى است كه مى دانيم. امّا شيعيان ما صبر و شكيبائى مى ورزند بر چيزى كه نمى دانند.
نمایش منبع

شيرينى صبر

امام على عليه السلام فرمود: شيرينى پيروزى، تلخى صبر را محو مى كند.
نمایش منبع

صبر آسان‏تر

امام على عليه السلام فرمود: صبر بر طاعت خدا، از صبر بر عذاب او آسانتر است.
نمایش منبع

صبر در راه حق

از امام زين العابدين عليه السلام نقل شده كه در وصيّت به فرزندش امام باقر عليه السلامفرمود: در راه حق، صبر و بردبارى داشته باش اگر چه تلخ باشد.
نمایش منبع

جايگاه صبور

از رسول خدا صلي الله عليه و آله سؤال شد. آيا كسى بدون حساب وارد بهشت مى شود؟ پيامبر صلي الله عليه و آلهفرمود: آرى هر انسان مهربان و شكيبا بدون حساب وارد بهشت مى شـود.
نمایش منبع

صبر وآزادگى

ابوبصير از امام صادق عليه السلامنقل كرده كه فرمود: انسان آزاده هميشه آزاده است، اگر حادثه اى براى او پيش آيد، صبر و شكيبايى دارد، و اگر مصيبتها بر او فرو ريزد، او را نمى شكند اگر چه اسير و مغلوب شود و آسايش او به سختى تبديل شود.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن عسکری علیه السلام : :

ما أقبَحَ بِالمُؤمِنِ أن تَكونَ لَهُ رَغبَةٌ تُذِلُّهُ؛

چه زشت است براى مؤمن كه خواسته‏ اى داشته باشد كه او را به خوارى كشاند.

تحف العقول، ص489

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461