علاج بیماری گناهان

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : علاج بیماری گناهان
کلید واژه : استغفار امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیماری گناهان