کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : وسايل نزديك شدن به خدا

عنه عليه السلام : اعلَمْ أنَّ ما قَرَّبَكَ مِن اللّه ِ يُباعِدُكَ مِن النارِ ، و ما باعَدَكَ مِن اللّه ِ يُقَرِّبُكَ مِن النارِ .حديث
امام على عليه السلام : بدان كه هر آنچه تو را به خدا نزديك مى كند، از آتش دورت مى سازد و هر آنچه تو را از خدا دور مى گرداند، به آتش نزديكت مى كند.
نمایش منبع


حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454