کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : غفلت زداها

عنه عليه السلام : استَعينُوا على بُعدِ المَسافَةِ بِطُولِ المَخافَةِ ، فَكَم مِن غافِلٍ وَثِقَ لِغفلَتِهِ و تَعَلَّلَ بِمُهلَتِهِ ، فَأمَّلَ بَعيدا و بَنى مَشِيدا ، فَنَقَصَ بقُربِ أجَلِهِ بُعدَ أمَلِهِ ، فاجَأتهُ مَنِيَّتُهُ بِانقِطاعِ اُمنِيَّتِهِ .حديث
امام على عليه السلام : براى دورى راه، از ترسِ ممتد مدد گيريد؛ زيرا چه بسيار غافلى كه به غفلت خود اعتماد كرد و مهلت عمر خود را بهانه قرار داد و از اين رو، آرزو را دراز گردانيد و كاخ بلند برافراشت؛ اما نزديك شدن اجلش، درازى آرزويش را كوتاه كرد و سر رسيدن ناگهانى مرگش، اميد او را قطع كرد.
نمایش منبع


حدیث روز 

حضرت علی علیه السلام: :

أَكْرِمْ عَشـيرَتَكَ فَاِنـَّهُمْ جـَناحُكَِ؛

خويشاوندان خود را گرامى بدار، چرا كه آنان بال و پرِ تو هستند.

غررالحكم: ج2، ص229

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461