کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : 2 ـ پارسايى و كوشش در اطاعت از خدا

عنه عليه السلام : شِيعَتُنا مَن قَدَّمَ مَا استُحسِنَ ، و أمسَكَ مَا استُقبِحَ ، و أظهَرَ الجَميلَ ، و سارَعَ بالأمرِ الجَليلِ ، رَغبَةً إلى رحمَةِ الجَليلِ ، فذاكَ مِنّا و إلَينا و مَعَنا حيثُما كُنّا .حديث
امام صادق عليه السلام : شيعه ما كسى است كه نيكى مى كند و براى آخرتش پيش مى فرستد و از زشت كارى خوددارى مى كند ، خوبيها را آشكار مى سازد و از سرِ شوق به رحمت خداى بزرگ، به كارهاى سترگ مى شتابد ؛ پس ، او از ماست و رو به سوى ما دارد و هر جا كه ما باشيم با ما خواهد بود .
نمایش منبع


حدیث روز 

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461