کتابخانه احادیث شیعه

خستگى براى خدا

حلية الأولياء ـ به نقل از ثَور بن يزيد ـ : در تورات خواندم : «قلب دوستدار خداوند عز و جلخستگى براى خداوند را دوست دارد» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : قلب دوستدار خدا ، خستگى براى خدا را بسيار دوست دارد و قلب بى خبر از ياد خدا ، آسايش را دوست دارد . پس اى آدميزاد ! گمان مبر كه مقام والاىِ نيكى را بدون سختى به دست مى آورى؛ زيرا حق ، سنگين و تلخ است و باطل ، سَبُك ، شيرين و سست .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند متعال به داوود عليه السلام وحى كرد : «چرا تنهايت مى بينم ؟».
گفت : در راه تو از مردم بريده ام و آنان از من بريده اند .
خداوند فرمود : «چرا خاموشت مى بينم ؟».
گفت : ترس از تو خاموشم كرده است .
خداوند فرمود : «چرا خسته ات مى بينم ؟» .
گفت : محبتّت خسته ام ساخته است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : امام سجاد عليه السلامدر كار عبادت ، بسيار مى كوشيد . روز را روزه دار بود و شب را شب زنده دار . اين كار به بدنش زيان زد . از اين رو به او گفتم : پدر ! اين پيوستگى و خستگى در عبادت ، تا كى و براى چيست ؟
فرمود : «بدين ترتيب ، با پروردگارم دوستى مى كنم ، تا مرا به خود ، نزديك سازد» .
نمایش منبع
المحجّة البيضاء ـ به نقل از عمر ـ : پيامبر صلي الله عليه و آله به مُصعَب بن عُمَير كه پيش مى آمد و پوستين گوسفندى بر خود پيچيده بود، نگريست و فرمود : «به اين مرد بنگريد كه خداوند ، قلبش را روشن ساخته است . او را ديده بودم كه كنار پدر و مادرش بود و آنان بهترين خوراك و نوشيدنى را به او مى خوراندند و مى نوشاندند؛ امّا محبّت خدا و پيامبرش او را به اين حالى كه مى بينيد ، درآورده است» .
نمایش منبع
حدیث روز

پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله : :

حُسنُ الخُلُقِ يُثبِتُ المَوَدَّةَ؛

خوش‏خويى، دوستى را استوار مى ‏كند.

تحف العقول: ص45

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3492