کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

چهل حديث « کربلا »

مقدمه

صفحه اختصاصي حديث و آيات 0
حديث كربلا، حديث حرّيّت و حماسه هاست و روايتش روايت رويش و خيزش، و سرودش هميشه سرخ و حيات بخش و حركت زا.
در خصوص كربلا و حماسه هميشه جاويد عاشورا، در كتابى با نام«سيماى كربلا، حريم حرّيّت» سخن گفته ايم و چندين حديث از احاديث اين دفتر را نيز در آنجا ـ البته با شرح و بسطى بيشتر آمده ايم.
ديگر لازم نيست در اين مقدمه حرف به درازا كشد، تنها به تذكرّ چند نكته كه در فهم بهتر اين مجموعه مى تواند مفيد باشد بسنده مى شود:
1 ـ روايتهايى كه درباره كربلا، بويژه زيارت آستان قدس حسينى عليه السلام، در منابع روايى آمده است.بيشتر از اينها است كه در يك مجموعه چهل حديثى بگنجد، ما از صدها حديث، اين چهل نمونه را، از سخنان برگزيدگان خدا برگزيده ايم.
2 ـ احاديث از كتابهاى معتبر نقل شده و بيشتر آنها را در كتاب وزين كامل الزيارات مى توان ديد، كتابى كه در نظر دانشوران شيعى معتبر است و محكم.
3 ـ در انتخاب حديثها، علاوه بر نكات چندى كه در نظر بوده اين نكته نيزدر نظر گرفته شده است كه تا حد امكان حديثى نقل شود كه كم لفظ و معتبر، امّاپر معنى باشد تا حفظ آن براى همه سهل و ممكن باشد.
4 ـ پيشاپيش اقرار مى شود كه ترجمه ها نارسابوده و آن لطف بى نظيرى كه در سخن معصوم عليه السلام است در ترجمه ها ديده نمى شود ما تلاش خويش را كرده ايم، اميد كه مقبول درگاه حضرت حق واقع گردد.
محمد صحتى سردرودى
قـم ـ 10/8/73
نمایش منبع

فصل اوّل

فضيلت كربلا

حـريــم پـاك

پيامبراسلام صلي الله عليه و آله در ضمن حديث بلندى مى فرمايد: كربلا پاكترين بقعه روى زمين و از نظر احترام بزرگترين بقعه ها است و الحق كه كربلا از بساطهاى بهشت است.
نمایش منبع

سرزمـين نجــات

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود: پسرم حسين عليه السلام در سرزمينى به خاك سپرده مى شود كه به آن كربلا گويند، زمين ممتازى كه همواره گنبد اسلام بوده است، چنانكه خدا، ياران مؤمن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد.
نمایش منبع

مسـلخ عشــق

حضرت على عليه السلام روزى گذرش از كربلا افتاد و فرمود: اينجا قربانگاه عاشقان و مشهد شهيدان است شهـيدانى كه نه شهداى گذشته و نه شـهداى آينـده به پاى آنها نمى رسـند.
نمایش منبع

ستاره سرخ محشر

امام سجاد عليه السلام فرمود: زمين كربلا، در روز رستاخيز، چون ستاره مـرواريـدى مى درخشـد و ندا در مى دهد كه من زمين مقدّس خدايم، زمين پاك و مباركى كه پيشـواى شهيدان و سـالار جوانان بهشـت را در برگرفـته اسـت.
نمایش منبع

عطـر عشــق

اميرالمؤمنين عليه السلام خطاب به خاك كربلا فرمود: چه خوشبوئى اى خاك! در روز قيامت قومى از تو بپاخيزند كه بدون حساب وبى درنگ به بهشت روند.
نمایش منبع

كربـلا و بيت‏المقـدس

امام صادق عليه السلام فرمود: كربـلا از خاك بيت المقدّس است.
نمایش منبع

فـرات و كربــلا

امام صادق عليه السلام فرمود: «سـرزمينِ كربـلا» و «آبِ فرات»، اوّلين زمين ونخستين آبى بودند كه خـداوند متعـال به آنهـا قداسـت و شرافت بخشيد.
نمایش منبع

راه بهشــت

امام صادق عليه السلام فرمود: جايگاه قبر امام حسين عليه السلام درى از درهاى بهشت است.
نمایش منبع

كربــلا، كعبه انبياء

امام صادق عليه السلام فرمود: هيچ پيامبرى در آسمانها و زمين نيست مگر اين كه از خداوند مى خواهند به آنان رخصت دهد تا به زيارت امام حسين عليه السلام مُشرّف شوند، چنين است كه گروهى به كربلا فرود آيند و گروهى ديگر از آنجا عروج كنند.
نمایش منبع

كربــلا، مطاف فرشتگان

امام صادق عليه السلام فرمود: هيـچ فرشتـه اى در آسمـانها و زمين نيست مگر اين كه مى خـواهد خداوند متعـال به او رخصـت دهد تا به زيـارت امام حسـين عليه السلام مشـرّف شود، چنين اسـت كه هـمواره فوجى از فرشتگان به كربلا فـرود آينـد و فوجـى ديگر عروج كنـند و از آنجـا اوج گـيرند.
نمایش منبع

كربــلا، حـرم امـن

امام صادق عليه السلام فرمود: به راستى كه خدا كربلا را حرم امن و با بركت قرار داد پيش از آنكه مكّه را حرم قرار دهـد.
نمایش منبع

زيــارت مـداوم

امام صادق عليه السلام فرمود: كربلا را زيارت كنيد و اين كار ادامه دهيد، چرا كه كربلا بهترين فرزندان پيامبران را در آغوش خويش گرفـته است.
نمایش منبع

بـارگاه مبــارك

امام صادق عليه السلامفرمود: آن «ساحل وادى ايمن» كه خدا در قرآن ياد كرده فرات است و «بارگاه باببركت» نيز كربلا است.
نمایش منبع

فصل دوّم

زيارت كربــلا.

شـوق زيــارت

امام باقر عليه السلام فرمود: اگر مردم مى دانستند كه چه فضيلتى در زيارت مرقد امام حسين عليه السلام است از شوق زيارت مى مردند.
نمایش منبع

حـج مقبـول و ممـتاز

امام باقر عليه السلام فرمود: زيارت قبر رسول خدا صلي الله عليه و آله، و زيارت مزار شهيدان، و زيارت مرقد امام حسين عليه السلاممعادل است با حجّ مقبولى كه همراه رسول خدا صلي الله عليه و آله بجا آورده شود.
نمایش منبع

تـولدى تــازه

حمران مى گويد: هنگامى كه از سفر زيارت امام حسين عليه السلامبرگشتم، امام باقر عليه السلام به ديدارم آمد و فرمود: اى حمران! به تو مـژده مى دهم كه هركس قبور شـهيدان آل محـمد صلي الله عليه و آله را زيـارت كنـد و مـرادش از اين كار رضايت خـدا و تقـرّب به پيـامبر صلي الله عليه و آله باشـد، از گنـاهانش بيـرون مى آيد چون روزى كه مادرش او را زاد.
نمایش منبع

زيــارت مظـلوم

از امام باقر و صادق عليهماالسلام نقل شده كه فرمودند: هركس مى خواهد مسكن ومأوايش بهشت باشد، زيــارت مظلوم عليه السلام را تـرك نكند.
نمایش منبع

شـهادت و زيــارت

امام صادق عليه السلام فرمود: مرقد امام حسين عليه السلام را زيارت كنيد و با ترك زيارتش به او ستم نورزيد چرا كه او سيد جوانان بهشت از مردم، و سالار جوانان شهيد است.
نمایش منبع

زيــارت، بهـترين كار

امام صادق عليه السلام فرمود: زيـارت قـبر امـام حسـين عليه السلام از بهترين كارهاست كه مى تواند انجام يابد.
نمایش منبع

سـفره‏هاى نـور

امام صادق عليه السلام فرمود: هركس دوست دارد روز قيامت، بر سرسفره هاى نور بنشيند بايد از زائران امام حسـين عليه السلام باشد.
نمایش منبع

شـرط شـرافت

امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه مى خواهد در همسايگى پيامبر صلي الله عليه و آله و در كـنار عـلى عليه السلام و فـاطـمه عليهاالسلام باشـد، زيارت امام حسين عليه السلام را ترك نكند.
نمایش منبع

كربــلا، كعبه كمال

امام صادق عليه السلام فرمود: هركس به زيارت قبر امام حسين عليه السلام نرود تا بميرد، ايمانش ناتمام ودينش ناقص خواهد بود، به بهشت هم كه برود پايين تر از مؤمنان در آنجا خواهد بود.
نمایش منبع

زيـارت، فريضه الهى

امام صادق عليه السلام فرمود: اگر يكى از شما تمـام عمرش را احرام حج بندد، امّا امام حسين عليه السلام را زيـارت نكند، هرآينه حقّى ازحقوق رسول خدا صلي الله عليه و آله راترك كرده است چرا كه حق حسين عليه السلامفريضـه اى است الهى و بر هر مسلمانى واجب و لازم است.
نمایش منبع

از زيـارت تـا شـهادت

امام صادق عليه السلام فرمود: زيارت امام حسـين عليه السلام را ترك نكن و به دوستان و يارانت نيز همين را سفارش كن! تا خدا عمرت را دراز و روزى و رزقت را زياد كند و خدا تو را با سعادت زنده دارد و نميرى مگر شهيد.
نمایش منبع

حـديث محـبّت

از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمود: هـركس كه خـدا خيرخـواه او باشـد، محبّت حسين عليه السلام و زيارتش را در دل او مى اندازد و هر كس كه خدا بدخواه او باشد، كينه و خشم حسين عليه السلام و خشم زيارتش را در دل او مى انــدازد.
نمایش منبع

نشـان شيـعه بودن

امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه به زيـارت قبر امام حسـين عليه السلام نـرود و خيال كند كه شيعه ما است و با اين حال و خيال بميرد، او شيعه مانيست، و اگر هم از اهل بهشت باشد، از ميهمانان اهل بهشت خواهد بود.
نمایش منبع

سـكوى معـراج

امام صادق عليه السلام فرمود: هركس كه به زيارت قبرحسين عليه السلام نايل شود و به حق آن حضرت معرفت داشته باشد، خداى متعال او را در بلندترين درجه عالى مقامان ثبت مى كند.
نمایش منبع

همچـون زيــارت خـدا

امام رضا عليه السلام فرمود: كسى كه قبرامام حسين عليه السلام رادركرانه فرات زيارت كند مثل كسى است كه خـدا را زيـارت كرده اسـت.
نمایش منبع

مكـتب معـرفت

حضرت امام موسى كاظم عليه السلام فرمود: كمترين ثـوابى كه بـه زائـر امام حسـين عليه السلام در كـرانه فـرات، داده مى شـود اين است كه تمـام گناهان مقدّم و مؤخرش بخشوده مى شـود. بشرط اين كه حق و حـرمت و ولايت آن حضرت را شناخته باشـد.
نمایش منبع

فصل سوّم.

عاشورا و اربعين.

زيــارت عاشـورا

امام صادق عليه السلام فرمود: هركس امام حسين عليه السلام را در روز عاشورا زيارت كند، بهشـت بر او واجب مى شود.
نمایش منبع

بـالاتر از روسپـيدى

امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه شب عاشورا را در كنار مرقد امام حسين عليه السلام سحركند، روز قيامت در حالى به پيشگاه خـدا خواهد شتافت كه به خونـش آغشته باشد، مثل كسى كه در ميدان كربلا و در كنار امام حسـين عليه السلامكشته شده باشد.
نمایش منبع

نشـانه‏هاى ايمـان

امام حسن عسگرى عليهاالسلام فرمود: نشانه هاى مؤمن پنج چيز است: 1 ـ نمازهاى پنجاهگانهحديث 2 ـ زيارت اربعين 3 ـ انگشتر به دست راست كردن 4 ـ برخاك سجده كردن 5 ـ بسم اللّه الرحمن الرحيم بلند گفتن.
نمایش منبع

فصل چهارم

تربت وتسبيح عشق

رواق منـظر يــار

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله فرمود: بدانيـد كه اجابت دعـا، زير گنـبد حــرم او و شفاء در تربت او، و امامان عليهم السلام از فرزندان اوست.
نمایش منبع

تـربـت و تربيـت

امام صادق عليه السلام فرمود: كام كودكانتان بـا تربت حسـين عليه السلام بـرداريد، چرا كه خاك كربلا، فرزندانتان را بيمه مى كند.
نمایش منبع

بزرگــترين دارو

امام صادق عليه السلام فرمود: شفاى هر دردى در تربت قبر حسين عليه السلام است و هـمان اسـت كـه بزرگـترين داروسـت.
نمایش منبع

تـربت و هـفت حجـاب

امام صادق عليه السلام فرمود: سـجده بـر تربت حسـين عليه السلام حجابهاى هفتگانه را پاره مى كند.
نمایش منبع

سجـده بر تربت عشـق

راوي: رسم حضرت امام صادق عليه السلام چنين بود كه جز بر تربت حسين عليه السلام به خاك ديگرى سجده نمى كرد و اين كار را از سر خشوع و خضوع براى خدا مى كرد
نمایش منبع

تسبيـحِ تربـت

امام صادق عليه السلام فرمود: سـجده بر تربت قبر حسـين عليه السلام تا زمين هفتم را نورباران مى كند و كسى كه تسبيحى از خاك مرقد حسين عليه السلام را با خود داشته باشد، تسبـيح گوى حـق محسوب مى شود، اگر چه با آن تسبيح هم نگويد.
نمایش منبع

تربـت شـفابخـش

حضرت امام كاظم عليه السلام در ضمن حديثى كه از رحلت خويش خبرى مى داد، فرمود: چيزى از خاك قبر من برنداريد تا به آن تبّرك جوييد چرا كه خوردن هر خاكى جز تربت جدّم حسين عليه السلام، بر ما حرام است، خداى متعال تنها تربت كربلا را، براى شيعيان و دوستان ما شفا قرار داده است.
نمایش منبع

يكى از چـهار نـياز

حضرت امام موسى بن جعفر عليهماالسلام فرمود: پيروان ما از چهار چيزى بى نياز نيستند:
1 ـ سّجاده اى كه بر روى آن نماز خوانده شود.
2 ـ انگشترى كه در انگشت باشد.
3 ـ مسواكى كه با آن دندانها را مسواك كنند.
4 ـ و تسبيحى ازازخاك مرقد امام حسين عليه السلام ...
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام : :

أحيِ قَلبَكَ بِالمَوعِظَةِ؛

دلت را با اندرز زنده بدار.

نهج البلاغه ، نامه 31

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3494