نگاه به پدر و مادر

نَظَرُ الْوَلَدِ اِلى والِدَيْهِ حُبّا لَهُما عِبادَةٌ؛ حديث

رسول خدا صلی الله علیه و آله :نگاه كردن فرزند به پدر و مادرش از روى محبّت عبادت محسوب مى‏ شود.