کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

خداوند از زمانى كه دنيا را آفريد ، به آن ننگريست

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداوند مخلوقى منفورتر از دنيا نيافريد و از زمانى هم كه آفريدش ، به آن نگاه نكرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداوند چون دنيا را آفريد ، از آن روى گرداند و بدان ننگريست؛ چرا كه در نزد او بى ارزش بود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداى متعال چون دنيا را آفريد ، نگاهى به آن كرد و سپس از آن روى گرداند و فرمود: «به عزّت و جلالم سوگند كه تو را جز در ميان آفريدگان بدخويش ، فرود نمى آورم».
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداوند دنيا را آفريد و از زمانى كه آن را آفريده ، هنوز به آن نظر نكرده است ، مگر به جاهايى از آن كه عبادت پيشگان در آن جايند، و تا روزى هم كه در صور دميده مى شود و اجازه نابودى دنيا را مى دهد ، به خاطر نفرتش از دنيا ، به آن نگاه نخواهد كرد ، و [هرگز] آن را بر آخرت ترجيح نداده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداوند مى فرمايد: «پسر آدم! اين دنيا را از همان زمان كه آفريدم ، جز مايه رنج اهل دنيا خلق نكردم. من جز با چشم دشمنى به آن نمى نگرم. پس، آن را دوست مدار كه تو را دشمن خواهم داشت».
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454