کتابخانه احادیث شیعه

بى ارزش تر از مردار

امام صادق عليه السلام : پيامبر خدا بر لاشه بزغاله گوش بريده اى كه در خرابه اى افتاده بود، گذشت. به يارانش فرمود: «اين، به چند مى ارزد؟» .
گفتند: شايد اگر زنده بود ، به درهمى هم نمى ارزيد!
پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: «سوگند به آن كه جانم در دست اوست، دنيا در نزد خداوند ، بى ارزش تر از اين بزغاله در نزد صاحب آن است».
نمایش منبع
سنن الترمذى ـ به نقل از مُستَورِد بن شدّادـ : من همراه عدّه اى سواره بودم كه با پيامبر خدا كنار برّه مرده اى ايستادند. پيامبر خدا فرمود: «به نظر شما آيا اين ، در نزد صاحبش بى ارزش بوده كه آن را دور انداخته است؟» .
گفتند: اى پيامبر خدا! چون بى ارزش بوده ، آن را دور انداخته است.
پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: «دنيا در نزد خداوند ، بى ارزش تر از اين در نزد صاحب آن است».
نمایش منبع
مسند ابن حنبل ـ به نقل از عبد اللّه بن ربيعه سُلَمى ـ : پيامبر صلي الله عليه و آله در سفرى... چون از دره اى پايين رفت، لاشه برّه دور افكنده اى را ديد . فرمود: «آيا به نظر شما اين براى صاحبش بى ارزش بوده [كه آن را دور انداخته] است؟ دنيا در نزد خداوند ، بى ارزش تر از اين لاشه در نزد صاحب آن است».
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

رُبَّ كَلامٍ جَـوابُهُ السُّـكُوتُ؛

چه بسا سخنى كه پاسخ آن، « سكوت » است!

غررالحكم: ج4، ص64

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462