کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

فصل پنجم : هشيارى در طلب دنيا

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : دنيا، نوبتى است . آن گاه كه نوبتش به تو برسد ، به سراغ تو مى آيد ، هرچند ناتوان باشى و آن گاه كه به زيان تو شود ، همه قدرتت هم نمى توانى آن را دفع كنى. هركه از آنچه از كف رفته ، اميد بَركَنَد ، تنش آسوده گشت و هركس به آنچه خدا روزى اش كرده خشنود شد، چشمش روشن گشت.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلي الله عليه و آله : أجمِلوا حديث في طَلَبِ الدُّنيا ؛ فَإِنَّ كُلاًّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ لَهُ . حديث
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : در طلب دنيا آرام باشيد (افراط نكنيد)؛ زيرا هركس به آنچه براى او آفريده [و مقدّر] شده است ، مى رسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از دنيا آنچه را كه به تو مى رسد ، برگير و از آنچه از تو روى مى گردانَد ، رو بگردان و اگر چنين نمى كنى [و در پى دنيا مى روى] ، پس در طلب آن ، راه اعتدال بپوى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا، نوبتى است . پس بهره خود از دنيا را با آرامى تمام طلب كن تا آن كه نوبت تو فرا رسد.
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت علی علیه السلام: :

اِنَّ رَأيَكَ لا يَتَّسِعُ لِكُلِّ شَئٍ فَفَرِّغْهُ لِلْمُهِمَّ؛

فكر تو گنجايش هر چيز را ندارد، پس آن را براى آنچه «مهم» است، فارغ گردان.

غررالحكم: ج2، ص606

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462