کتابخانه احادیث شیعه

تقوا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه تقوا روزيش شود، خير دنيا و آخرت روزيش شده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در سفارش خود به ابوذر ـ فرمود : تقواى خدا پيشه كن؛ زيرا آن رأس همه كارهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تقوا، رئيس خوى هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تقوا داشته باش كه آن خوى پيامبران است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تقوا، محكم ترين شالوده است. صبر محكم ترين جامه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در پاسخ به اين پرسش كه : برترين اعمال چيست؟ ـ فرمود : تقوا.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بنياد محكمى كه بر روى تقواست، هرگز تباه نشود و كِشته قومى كه ريشه در تقوا دارد، هرگز بى آب نماند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تقوا، هيچ عوض و جايگزينى ندارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : براستى كه تقوا بهترين گنج و محكمترين پناهگاه و عزيزترين عزّت و اقتدار است، نجات هر گريزنده اى [از هلاكت و دوزخ ]و اميد هر جوينده اى و پيروزى هر چيره جويى در تقواست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تقوا، هدفى است كه هر كس آن را دنبال كند به هلاكت نيفتد و هر كه به كارَش بندد پشيمان نشود؛ زيرا با تقواست كه رستگاران رستند و با معصيت است كه زيانكاران زيان كردند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از خداوند بترس گر چه اندكى، و ميان خود و خدا پرده اى [از شرم ]بيفكن هرچند نازك باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه از تقوا جدا شود، شيفته لذّت ها و شهوات گردد و در بيابانِ سرگردان كننده گناهان بيفتد و پيامدهاى ناگوار سختْ دامنگيرش شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آيا خوش دارى كه از حزبِ ظفرمند خداوند باشى؟ از خداوند سبحان پروا داشته باش و در همه كارهايت نيكو عمل كن؛ زيرا خداوند با تقوا پيشگان است و كسانى كه نيكو كارند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ به سعد الخير ـ فرمود : تو را به تقواى خدا سفارش مى كنم؛ زيرا كه آن باعث رستن از نابودى و سود بردن در بازگشتگاه (آخرت) است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه السلام :

مِن دُعائِهِ لِلإِمامِ المَهدِيِّ عليه السلام: اللّهُمَّ فَاجعَل بَعثَهُ خُروجا مِنَ الغُمَّةِ، وَاجمَع بِهِ شَملَ الامَّةِ

از دعاى ايشان براى امام مهدى‏ عليه السلام: بار خدايا! ظهور او را مايه بيرون شدن از غم (/ شبهه و سرگردانى) قرار ده و به واسطه او، امّت را متّحد گردان

بحار الأنوار: ج 51 ، ص 115 ، ح 14

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3464