کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

منع شده هاى پيامبر صلى الله عليه و آله

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس وكالت دعواى ستمگرى را به عهده گيرد، يا او را در دعوايش كمك كند، فرشته مرگ با مژده لعنت خدا و آتش دوزخ بر او فرود آيد، آتشى كه در آن جاويدان باشد و اين چه بد سرنوشتى است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس براى زمامدارى ستمگر، در نيازى كرنش كند، با او در آتش همدم باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس زمامدارى را به جور و ستم راهنمايى كند، با هامان (وزير فرعون) همدم شود و او و آن سلطان ميان دوزخيان سخت ترين عذاب را دارند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس ثروتمندى را به طمع [مال و منالِ ]دنياى او احترام بگذارد و دوستش بدارد خداوند بر وى خشم گيرد و در طبقه پايين دوزخ با قارون در يك درجه باشد.
نمایش منبع
ثواب الأعمال ـ به نقل از ابن عبّاس ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : هر كس ساختمانى را به قصد خودنمايى و شهرت طلبى بسازد، روز قيامت [ناچارش كنند تا ]آن را تا هفت زمين بر دوش كِشد، آنگاه به طوقى آتشين در گردن او تبديل شود و آنگاه وى را در آتش افكنند. عرض كرديم : اى رسول خدا! ساختن بنا براى خودنمايى و شهرت طلبى به چه نحو است؟ فرمود: ساختمانى بيش از آنچه كفايتش مى كند بسازد، يا براى فخر فروشى بنا كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس مزد كارگرى را ندهد [يا كم دهد ]خداوند عمل او را باطل كند و بوى بهشت را كه از فاصله پانصد سال راه به مشام مى رسد، بر وى حرام گرداند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به يك وجب از زمين همسايه خود خيانت (تجاوز) كند، خداوند متعال در روز قيامت آن را به صورت طوقى آتشين در گردنش افكند و تا هفت زمين بچرخاندش و سپس او را وارد آتش دوزخ كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس قرآن را بياموزد و به آن عمل نكند و محبّت دنيا و زر و زيورش را بر آن ترجيح دهد، مستوجب خشم خداى متعال شود و هم درجه يهود و نصارايى باشد كه كتاب خدا را پشت سر خود مى اندازند.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : مَن نَكَحَ امرأةً حَراما في دُبُرِها أو رجُلاً أو غُلاما حَشَرَهُ اللّه ُ تعالى يَومَ القِيامَةِ أنتَنَ مِن الجِيفَةِ ، يَتَأذّى بهِ النّاسُ حتّى يَدخُلَ جَهَنَّمَ ، و لا يَقبَلُ اللّه ُ مِنهُ صَرفا و لا عَدلاً ، و أحبَطَ اللّه ُ عَمَلَهُ ، و يَدَعُهُ في تابوتٍ .حديث مَشدودا بمَسامِيرَ مِن حَديدٍ و يُضرَبُ علَيهِ في التّابوتٍ بصَفايِحَ حتّى يَتَشَبَّكَ في تلكَ المَسامِيرِ ، فلَو وُضِعَ عِرقٌ مِن عُروقِهِ على أربعِمِائةِ اُمَّةٍ .حديث لَماتُوا جَميعا ، و هُو مِن أشَدِّ النّاسِ عَذابا .حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به حرام و از پشت با زنى نزديكى نمايد يا با مردى يا پسر بچه اى لواط كند، خداوند متعال در روز قيامت او را بد بوتر از مردار محشور گرداند، به طورى كه مردم از بوى گند او به رنج افتند تا آنكه وارد جهنّم شود و خداوند از او هيچ فديه و توبه اى نپذيرد و اعمال او را باطل گرداند و وى را در تابوتى محكم شده با ميخ هاى آهنى مى نهد و روى او در آن تابوت ورقه هاى آهنى مى گذارد تا جايى كه پيكرش در آن ميخ ها فرو مى رود. و اگر رگى از رگ هاى او در ميان چهارصد امّت افكنده شود، همگى از بين بروند و عذابش از همه دوزخيان شديدتر باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با زنى يهودى يا نصرانى يا مجوسى يا مسلمان، آزاد باشد يا كنيز، يا هر زن ديگرى زنا كند، خداوند در گور او سيصد هزار دَر از آتش بگشايد و از آن درها مارها و عقرب ها و شراره هاى آتش بيرون آيند و او تا روز قيامت بسوزد و مردم از بوى گند عورتش متأذّى باشند و تا روز قيامت او را به واسطه آن بو بشناسند و آنگاه دستور آيد كه او را به دوزخ برند و دوزخيان با آنكه خود در عذابى سخت گرفتارند، از وجود او در رنج باشند. اين همه براى آن است كه خداوند حرام ها را قدغن كرده است و غيرتمندتر از خداوند متعال هم كسى نيست و از همين غيرت اوست كه فحشا و كارهاى زشت را حرام و حدود تعيين كرده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به خانه همسايه خود سرك كشد و به عورت مردى يا موى زنى يا قسمتى از بدن او نگاه كند، بر خداوند است كه او را با منافقانى كه در دنيا دنبال عيب هاى مردم هستند، به دوزخ درآورد و از دنيا نرود تا اينكه خداوند رسوايش سازد و در آخرت نيز زشتى هاى او را براى مردم آشكار گرداند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس از روزى خداوند نا خرسند باشد و زبان به شكايت بگشايد و شكيبايى نكند، هيچ كار نيكى از او به درگاه خداوند بالا نرود و خداوند متعال را در حالى ديدار كند كه بر او خشمگين است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس مَهريه زنى را ندهد، در پيش خدا زناكار محسوب مى شود و خداوند در روز قيامت به او مى فرمايد : بنده من! كنيز خود را با عهد و پيمانم به همسرى تو در آوردم و تو به عهد من وفا نكردى. پس، خداوند عزّ و جلّ خود مطالبه حقّ آن زن را به عهده مى گيرد و تمام كارهاى نيك آن مرد را مى ستاند، اما باز حقّ همسرش را جبران نمى كند. پس دستور داده مى شود آن مرد را در آتش افكنند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس از شهادت خود برگردد و آن را كتمان كند، خداوند [روز قيامت ]در حضور خلايق، گوشت او را به خوردش دهد و در حالى كه زبان خود را مى جود به دوزخ رود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس دو همسر داشته باشد و در تقسيم خودش و مالش ميان آن دو به عدالت رفتار نكند، روز قيامت در حالى كه دستانش بسته و نصف بدنش خميده (افليج) است آورده شود و به آتش درآيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس همسايه خود را به ناحقّ بيازارد، خداوند بوى بهشت را بر او حرام گرداند و جايگاهش آتش باشد. بدانيد كه خداوند عزّ و جلّ از آدمى درباره حقّ همسايه اش بازخواست مى كند و هر كس حقّ همسايه خود را ضايع كند از ما نيست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به مسلمانى تهيدست، به خاطر تهي دستيش، اهانت كند و او را خوار شمارد، هر آينه حقّ خدا را خوار شمرده و پيوسته خداوند عزّ و جلّ از او در خشم و ناخشنودى باشد تا آنگاه كه آن تهيدست را راضى گرداند و هر كس مسلمان تهيدستى را احترام كند، روز قيامت خداوند را خندان ديدار كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس امرى دنيايى و امرى آخرتى برايش پيش آيد و او دنيا را بر آخرت برگزيند، خداى متعال را در حالى ديدار كند كه او را هيچ حسنه اى كه از آتش محفوظش دارد، نباشد و هر كس آخرت را بگيرد و دنيا را وا گذارد، روز قيامت خداوند عزّ و جلّ را در حالى ديدار كند كه از او راضى و خشنود است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس بر زن يا كنيزى به حرام دست پيدا كند و از ترس خداوند او را رها كند، خداوند عزّ و جلّ آتش را بر وى حرام گرداند و از آن وحشت بزرگ (روز قيامت) در امانش دارد و او را به بهشت برد. اما اگر با وى مرتكب حرام شود، خداوند بهشت را بر او حرام گرداند و به دوزخش برد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس مال حرامى به دست آورد خداوند از او نه صدقه اى مى پذيرد و نه آزاد كردن بنده اى و نه حجّى و نه عمره اى و خداوند عزّ و جلّ به اندازه اجر اين كارها برايش گناه بنويسد و آنچه [از آن اموال حرام ]پس از مرگش باقى بماند ره توشه او به سوى آتش خواهد بود و هر كس بتواند مال حرامى به دست آورد و از ترس خدا از آن چشم بپوشد، مشمول محبّت و رحمت خدا باشد و دستور داده شود كه او را به بهشت برند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با زن نا محرمى دست دهد، در روز قيامت بسته در غل و زنجير بيايد و سپس دستور آيد كه او را به آتش برند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با زنى كه محرم او نيست شوخى كند، به ازاى هر كلمه اى كه در دنيا به آن زن گفته است هزار سال [در آتش ]نگه داشته شود و هرگاه زن، مرد را به خود بپذيرد و در نتيجه، مرد به حرام به او نزديك شود يا ببوسدش يا با وى نزديكى كند و يا با او شوخى كند و مرتكب فحشايى شود همان گناهى كه براى مرد است براى او نيز باشد و چنانچه زن راضى نباشد و مرد با زور به وى دست درازى كند گناه آن زن نيز بر مرد است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس در خريد يا فروشى سر مسلمانى كلاه بگذارد از ما [مسلمانان ]نيست و روز قيامت با يهود محشور مى شود؛ زيرا هر كس سر مردم كلاه بگذارد مسلمان نيست.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : مَن مَنَعَ الماعُونَ .حديث مِن جارِهِ إذا احتاجَ إلَيهِ مَنَعَهُ اللّه ُ فَضلَهُ يَومَ القِيامَةِ و وَكَلَهُ إلى نَفسِهِ ، و مَن وَكَلَهُ اللّه ُ عَزَّ و جلَّ إلى نَفسِهِ هَلَكَ و لا يَقبَلُ اللّه ُ عَزَّ و جل عُذرا .حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس از همسايه خود وسيله اى .حديث را كه بدان احتياج دارد دريغ ورزد، خداوند نيز در روز قيامت فضل و بخشش خود را از وى دريغ دارد و او را به خودش وا گذارد و هر كس كه خداوند او را به خود وا گذارد، هلاك شود و خداوند عزّ و جلّ هيچ عذرى از وى نپذيرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر گاه زنى شوهرش را آزار دهد، اگر تمام عمرش را روزه بگيرد و شب ها به عبادت پردازد و بنده ها آزاد كند و مال ها در راه خدا انفاق نمايد، خداوند هيچ نماز و كار نيكى را از او نپذيرد تا آنگاه كه شوهرش را كمك و از خود راضى كند و گر نه آن زن نخستين كسى است كه به دوزخ مى رود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ سپس ـ فرمود : مرد نيز اگر در حقّ همسر خود آزار و ستم روا دارد، چنين گناه و عذابى خواهد داشت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به صورت مسلمانى سيلى زند، خداوند در روز قيامت استخوان هاى او را خرد كند و آنگاه آتش را بر وى مسلّط گرداند و دست بسته محشور شود تا به دوزخ رود.
نمایش منبع
ثواب الأعمال ـ به نقل از ابن عبّاس ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : هر كس شب را به سر برد و در دلش قصد خيانت و دغلى نسبت به برادر مسلمانش داشته باشد، آن شب را در خشم خداى متعال سپرى كند و روزش را نيز به همين گونه در خشم و ناخشنودى خداوند به سر برد مگر اينكه توبه و بازگشت كند. و اگر در چنين حالتى بميرد بر غير آيين اسلام مرده است . رسول خدا صلى الله عليه و آله سپس سه بار فرمود: بدانيد كه هر كس با مسلمانى دغلكارى كند از ما نيست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس در حضور فرمانروايى ستمگر تازيانه اى بياويزد، خداوند آن تازيانه را به صورت مارى به طول شصت هزار گز درآورد و آن را در آتش دوزخ براى هميشه بر وى مسلّط گرداند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس از برادر مسلمان خود غيبت كند، روزه اش باطل شود و وضويش بشكند و اگر در آن حال بميرد در حالى مرده است كه حرام خدا را حلال شمرده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه ميان دو كس سخن چينى كند، خداوند آتشى را در قبرش بر او مسلّط كند كه تا روز قيامت وى را بسوزاند و آنگاه كه از گورش بيرون آيد خداوند اژدهايى سياه بر او مسلّط گرداند كه پيوسته گوشت بدن او را بگزد تا وارد دوزخ شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس خشم خود را فرو خورد و از برادر مسلمانش درگذرد و در برابر برادر مسلمان خود بردبارى ورزد، خداوند متعال اجر شهيد به او عطا فرمايد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به تهيدستى زور بگويد يا بر او گردنكشى و بزرگى كند و حقيرش شمارد، خداوند در روز قيامت او را به شكل آدمى به اندازه مورچه محشور نمايد تا اين كه به دوزخ رود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس در مجلسى بشنود كه از برادرش غيبت مى شود و جلو آن را بگيرد، خداوند عزّ و جلّ هزار باب شرّ و بدى را در دنيا و آخرت از او بگرداند، امّا اگر مانع غيبت او نشود و از اينكه از او غيبت كنند خوشش بيايد براى او نيز گناهى همانند گناه غيبت كننده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به مرد يا زن پاكدامنى تهمت زند، خداوند اعمال [نيك] او را باطل گرداند و روز قيامت هفتاد هزار فرشته از پيش رو و پشت سرش بر او تازيانه زنند و مارها و كژدم ها بدنش را بگزند و آنگاه امر شود او را به آتش برند.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : مَن شَرِبَ الخَمرَ في الدُّنيا سَقاهُ اللّه ُ مِن سُمِّ الأفاعي .حديث و مِن سُمِّ العَقارِبِ شَربَةً يَتَساقَطُ لَحمُ وَجهِهِ في الإناءِ قَبلَ أن يَشرَبَها ، فإذا شَرِبَها تَفَسَّخَ لَحمُهُ و جِلدُهُ كالجِيفَةِ ، يَتأذّى بهِ أهلُ الجَمعِ حتّى يُؤمَرَ بهِ إلَى النّارِ ، و شارِبُها و عاصِرُها و مُعتَصِرُها في النّارِ، و بايِعُها و مُبتاعُها و حامِلُها و المَحمولَةُ إلَيهِ و آكِلُ ثَمَنِها سَواءٌ في عارِها و إثمِها . ألا و مَن سَقاها يَهوديّا أو نَصرانيّا أو صابيّا أو مَن كانَ مِن النّاسِ فعَلَيهِ كَوِزرِ مَن شَرِبَها . ألا و مَن باعَها أو اشتَراها لَغيرِهِ لَم يَقبَلِ اللّه ُ تعالى مِنهُ صَلاةً و لا صِياما و لا حَجّا و لا اعتِمارا حتّى يَتوبَ مِنها ، و إن ماتَ قَبلَ أن يَتوبَ كانَ حَقّا علَى اللّه ِ تعالى أن يَسقِيَهُ بكُلِّ جُرعَةٍ شَرِبَ مِنها في الدُّنيا شَربَةً مِن صَديدِ جَهنّمَ . ألا و إنّ اللّه َ حَرَّمَ الخَمرَ بعَينِها و المُسكِرَ مِن كُلِّ شَرابٍ ، ألا و كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ .حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس در اين جهان شراب نوشد، خداوند [در آخرت ]جام شربتى از زهر افعى ها و كژدم ها به او دهد كه پيش از نوشيدن آن، گوشت صورتش در آن جام ريزد و چون آن را بياشامد گوشت و پوست بدن او چون لاشه اى گنديده از هم متلاشى شود و اهل محشر از [بوى گند ]او متأذى شوند تا اينكه امر شود او را به دوزخ برند و شراب خوار و شراب ساز و سفارش دهنده در آتش هستند و فروشنده و خريدار و باربر و تحويلدار و خورنده بهاى آن در ننگ و گناه آن يكسان هستند. بدانيد كه هر كس به يهودى يا نصرانى يا صابئى و يا هر كس ديگرى از مردم، شراب بنوشاند، گناهش همانند گناه كسى است كه آن را بياشامد. بدانيد كه هر كس براى ديگرى شراب بفروشد يا بخرد خداوند متعال از او نه نمازى مى پذيرد و نه روزه اى و نه حجّى و نه عمره اى مگر اينكه توبه كند و اگر پيش از توبه بميرد، بر خداى متعال است كه براى هر جرعه شرابى كه در دنيا نوشيده است جرعه اى از چركابه جهنم به او بنوشاند. بدانيد كه خداوند شراب را به طور خاصّ و هر نوشيدنى مست كننده ديگرى را حرام كرده است. بدانيد كه هر آنچه سكر آور باشد حرام است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس ربا خورد خداوند به اندازه ربايى كه خورده است شكم او را از آتش دوزخ پر كند و چنانچه از مال ربوى ثروتى به دست آورد خداوند متعال هيچ عمل نيكى را كه از آن مال انجام دهد نخواهد پذيرفت و تا زمانى كه قيراطى از آن مال نزد او باقى است همواره مورد لعنت خدا و فرشتگان باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس در دنيا به امانتى خيانت كند و آن را به صاحبش برنگرداند، بر غير آيين اسلام خواهد مرد و خداوند عزّ و جلّ را در حالى ديدار كند كه بر او خشمگين است و آنگاه امر شود او را به دوزخ برند و براى ابد الآباد در گوشه اى از جهنّم بيندازند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس بر ضدّ فرد مسلمانى يا كافرى ذمّى و يا هر كس ديگرى از مردم، شهادت دروغ دهد، در روز قيامت به زبانش آويزان شود و با منافقان در طبقه زيرين دوزخ جاى گيرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به خدمتكار يا بنده خود و هر كس ديگرى از مردم جواب ردّ دهد و او را از خود براند، خداوند عزّ و جلّ در روز قيامت به او جواب ردّ دهد و از خود براند و در آتش سرنگونش كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس همسرش را چندان آزار و اذيّت دهد كه او حاضر شود [با دادن مالى يا بخشيدن مهريه ]جان خود را از او بخرد و آزاد كند، خداوند متعال براى آن مرد به كيفرى كمتر از آتش رضايت ندهد؛ زيرا خداوند متعال همچنان كه براى [تجاوز به حقّ ]يتيم خشم مى گيرد، براى [تجاوز به حقّ] زن نيز به خشم مى آيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس از برادر خود نزد سلطانى سعايت كند، چنانچه از آن سلطان به او ناراحتى يا گزندى نرسد، خداوند عزّ و جلّ همه اعمال [نيك ]آن سعايت كننده را بر باد دهد و چنانچه گزند يا ناراحتى و يا آزارى از سلطان به آن شخص برسد، خداوند آن سعايتگر را با هامان (وزير فرعون) در يك طبقه از دوزخ جاى دهد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس قرآن را به قصد شهرت طلبى يا خواستن چيزى قرائت كند، در روز قيامت خداوند عزّ و جلّ را با چهره اى از استخوان بدون گوشت ديدار كند و قرآن پيوسته بر پس گردن او زند تا اينكه به دوزخ درآيد و همراه دوزخيان در آن سقوط كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس قرآن را بخواند و به آن عمل نكند، خداوند در روز قيامت او را كور محشور فرمايد. پس گويد : «پروردگارا! چرا مرا نابينا محشور كردى با آنكه بينا بودم؟ فرمايد : همان طور كه آيات ما بر تو آمد و آن را به فراموشى سپردى، امروز همان گونه فراموش مى شوى».
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس مال غصبى را، با اينكه بداند غصبى است بخرد، در [به دوش كشيدن ]ننگ و گناه آن همانند كسى است كه آن را غصب كرده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس مرد و زنى را از راه حرام به هم رساند، خداوند بهشت را بر او حرام گرداند و جايگاهش دوزخ است و اين بد سرنوشتى است و تا زمانى كه بميرد همواره مورد خشم خداوند خواهد بود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس سرِ برادر مسلمان خود كلاه بگذارد، خداوند بركت را از روزى او بگيرد و زندگى او را تباه و پريشان سازد و او را به خودش وا گذارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس مال دزدى را با علم به اينكه دزدى است بخرد، در [به دوش كشيدن ]ننگ و گناه آن، همچون كسى است كه آن را دزديده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به مسلمانى خيانت كند، نه او در دنيا و آخرت از ما [مسلمانان] است و نه ما از اوييم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هان، هر كس كار زشتى را بشنود و آن را افشا سازد، همانند كسى است كه آن را مرتكب شده است و هر كس عمل نيكى را بشنود و آن را در بين مردم شايع كند، همانند كسى است كه آن را انجام داده است.
نمایش منبع
ثواب الأعمال ـ به نقل از عبّاس ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : هر كس زنى را براى مردى وصف كند و از زيبايى او برايش بگويد به طورى كه با اين توصيف، آن مرد شيفته آن زن گردد و نسبت به وى مرتكب فحشا شود، از دنيا نرود تا اينكه خداوند بر او خشم گيرد و هر كه خدا بر او خشم گيرد، هفت آسمان و هفت زمين بر وى خشم گيرند و گناهش همانند گناه آن مردى باشد كه با آن زن مرتكب فحشا شده است. عرض شد : اى رسول خدا! اگر هر دو توبه كنند و به صلاح درآيند چه؟ فرمود : خداوند توبه آن دو (مرد و زن فحشا كننده) را مى پذيرد، اما توبه كسى را كه با تعريف و توصيف خود آن زن را به گناه انداخته است نمى پذيرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس چشمان خود را از زن نا محرمى پر كند، خداوند عزّ و جلّ در روز قيامت دو چشم او را با ميخ هاى آتشين پر سازد و آنها را پر از آتش كند [و همچنان باشد] تا زمانى كه خداوند كار داورى ميان مردم را به پايان رساند، آنگاه دستور داده شود او را به دوزخ برند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس براى خودنمايى و شهرت طلبى اطعام كند، خداوند متعال به اندازه آن طعام از چركابه دوزخ به او بخوراند و آن طعام را در شكمش آتش گرداند، تا زمانى كه ميان مردم داورى كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با زن شوهردارى زنا كند، رودى از چرك و كثافتِ عورت آن دو به مسافت پانصد سال به راه افتد، به طورى كه دوزخيان از بوى گند آنان به رنج افتند و عذاب آن دو از همه سخت تر باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خشم خداوند عزّ و جلّ سخت است بر آن زن شوهردارى كه چشم خود را از غير شوهرش يا مردى كه بر او محرم نيست پُر كند؛ زيرا اگر چنين كند، خداوند همه اعمال [نيك ]او را باطل گرداند و اگر ديگرى را به بستر شوهر خود راه دهد، خداوند متعال حق دارد او را پس از عذاب دادن در قبرش، به آتش بسوزاند.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : أيُّما امرأةٍ اختَلَعَت .حديث مِن زَوجِها لَم تَزَلْ في لَعنَةِ اللّه ِ و مَلائكَتِهِ و رُسُلِهِ و النّاسِ أجمَعينَ ؛ حتّى إذا نَزَلَ بِها مَلَك المَوتِ قالَ لَها : أبشِري بالنّارِ ! و إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ قيلَ لَها : ادخُلي النّارَ مَع الدّاخِلينَ . ألا و إنّ اللّه َ تعالى و رَسولَهُ بَريئانِ مِن المُختَلِعاتِ بِغَيرِ حَقٍّ ، ألا و إنّ اللّه َ عَزَّ و جلَّ و رَسولَهُ بَريئانِ مِمَّن أضَرَّ بامرأةٍ حتّى تَختَلِعَ مِنهُ .حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر زنى كه [از روى هوا و هوس ]از شوهرش طلاق خُلع بگيرد، پيوسته مورد لعنت خدا و فرشتگان او و پيامبرانش و همه مردم باشد و زمانى كه فرشته مرگ به سراغش آيد به او گويد : مژده بادا تو را به آتش. و چون روز قيامت شود به او گفته شود : با ديگر دوزخيان به دوزخ رو. هان، خداوند متعال و رسول او از زنانى كه به ناحقّ طلاق خُلع مى گيرند بيزارند. هان، كه خداوند عزّ و جلّ و رسول او از مردى كه چندان بر همسر خود سخت گيرد كه از او طلاق خُلع بخواهد، متنفّر و بيزارند.
نمایش منبع
ثواب الأعمال ـ به نقل از ابن عبّاس ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : هر كس پيشنماز عدّه اى شود و در حاضر شدن [به مسجد در وقت نماز] و به جا آوردن قرائت و ركوع و سجود و قعود و قيام جانب اعتدال را نگه ندارد (رعايت حال نماز گزاران را نكند) نمازش به خود او باز مى گردد و از استخوانهاى ترقوه اش تجاوز نمى كند و منزلت او نزد خداى متعال همانند منزلت پيشواى ستمگر متجاوزى است كه صلاحيت [رهبرى ]رعيّت خود را ندارد و فرمان خداى متعال را در ميان آنان بر پاى ندارد. در اين هنگام امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام برخاست و عرض كرد : اى رسول خدا! پدر و مادرم فدايت باد، پيشواى ستمگر متجاوزى كه صلاحيت رعيّت خود را ندارد و فرمان خداى متعال را در ميان آنان برپا نمى كند، چه منزلتى دارد؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : او چهارمينِ آن چهار تنى است كه عذابشان در روز قيامت از همگان سخت تر است : [يعنى ]ابليس و فرعون و كسى كه خود كشى كند و چهارمين آنها فرمانرواى ستمگر است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس برادر مسلمانش به او نيازمند وامى شود و وامش ندهد، خداوند در آن روزى كه نيكوكاران را پاداش مى دهد، بهشت را بر وى حرام گرداند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر مردى كه بر بد اخلاقى همسر خود صبر كند و آن را با خدا حساب كند ، خداوند متعال به ازاى هر روز و شبى كه بر بد اخلاقى او صبر كرده است، همانند ثوابى كه به ايّوب عليه السلام براى صبر در بلاها و گرفتارى هايش داده است، مى دهد و براى آن زن در هر شب و روز به اندازه ريگ هاى يك ريگستان گناه باشد و اگر پيش از آنكه به مرد خود كمك و همراهى كند و قبل از آنكه شوهرش از او راضى شود بميرد، روز قيامت در طبقه زيرين دوزخ با منافقان، واژگونه محشور شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس زنى داشته باشد كه با او ناسازگارى كند و به آنچه خداوند متعال روزى مرد كرده است خشنود و قانع نباشد و بر شوهر خود سخت گيرد و آنچه را در توان او نيست بر وى تحميل كند، خداوند از آن زن، كار نيكى كه نگه دار او از آتش باشد، نپذيرد و تا زمانى كه بر اين خوى و خصلت است خداوند بر او خشمگين باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس مسئوليت و مهترى مردمى را به عهده گيرد و با آنان به نيكى رفتار نكند، به ازاى هر روزى [كه بر آنان مهترى كرده ]هزار سال در لبه اى از دوزخ نگه داشته شود و با دست هاى زنجير شده به گردنش، محشور گردد. پس اگر در ميان آنان فرمان خداى متعال را برپا داشته باشد خداوند متعال او را آزاد كند و اگر ستم كرده باشد، خداوند او را در آتش دوزخ، كه ژرفايش به مسافت هفتاد سال راه باشد، فرو اندازد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس بر طبق قانونى كه خدا نازل كرده است حكم نكند، همانند كسى باشد كه شهادت دروغ دهد و به سبب آن در آتش پرتاب شود و به اندازه عذاب همان شاهد دروغين، عذاب شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس دو رو و دو زبان باشد، در روز قيامت نيز دو رو و دو زبان خواهد بود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس در راه قطع رابطه ميان دو نفر قدم بردارد، گناهش به اندازه ثواب همان كسى باشد كه ميان دو نفر آشتى مى دهد. لعنت خدا بر او نوشته شود تا اينكه به دوزخ رود و عذابش دو چندان گردد··· .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى امّت! خداوند تبارك و تعالى بيست و چهار كار را براى شما ناخوش مى دارد و شما را از آنها نهى مى كند : [او] بازى كردن در حال نماز و منّت نهادن در صدقه و··· را براى شما ناخوش دارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دستمال گوشت را در خانه نگه نداريد، كه آغل شيطان است و خاك (خاكروبه) را پشت در نگه نداريد، زيرا كه پناهگاه شيطان است··· .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رسول خدا صلى الله عليه و آله از چيز خوردن در حال جنابت نهى كرد و فرمود : اين كار فقر مى آورد. همچنين از چيدن ناخن ها با دندان و از مسواك زدن در حمام و··· نهى فرمود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رسول خدا صلى الله عليه و آله از سلام كردن به چهار نفر نهى فرمود : سلام كردن به آن كه در حال مستى است ، به كسى كه پيكر تراشى مى كند، به كسى كه نرد بازى مى كند و به كسى كه هفت پَر بازى مى كند. من هم پنجمى را اضافه مى كنم : شما را از سلام كردن به شطرنج بازان نهى مى كنم.
نمایش منبع
بحار الأنوار : رسول خدا صلى الله عليه و آله از هفت كار نهى فرمود و به هفت كار فرمان داد : ما را از به دست كردن انگشتر طلا و از آشاميدن در ظرف هاى زرّين و سيمين نهى كرد و فرمود : هر كه در دنيا در اين ظرف ها بياشامد در آخرت در آنها نخواهد آشاميد. و نيز ما را از نشستن روى تشكچه ها[ى پر شده از پنبه يا پشم كه روى زين و پالان حيوان مى اندازند و سوار بر آن مى شوند ]و از به خود بستن كمان و از پوشيدن ابريشم و ديبا و استبرق نهى فرمود و ما را به تشييع جنازه ها و عيادت از بيمار و رحمت خواستن براى كسى كه عطسه مى كند و يارى دادن ستمديده و سلام كردن به همگان و پذيرفتن دعوت اشخاص و قبول كردن سوگند فرمان داد.
نمایش منبع
معانى الأخبار : پيامبر صلى الله عليه و آله از مخابره .حديث نهى فرمود.
نمایش منبع
معانى الأخبار : پيامبر صلى الله عليه و آله از مخاضره .حديث نهى فرمود.
نمایش منبع
معانى الأخبار : پيامبر صلى الله عليه و آله از فروختن خرما پيش از رنگ انداختن نهى فرمود .حديث
نمایش منبع
معانى الأخبار : پيامبر صلى الله عليه و آله از منابذه و ملامسه و بيع با سنگريزه نهى فرمود .حديث
نمایش منبع
معانى الأخبار : پيامبر صلى الله عليه و آله از فروش مَجْر .حديث نهى فرمود.
نمایش منبع
معانى الأخبار : پيامبر صلى الله عليه و آله از بيع ملاقيح و مضامين نهى فرمود .حديث
نمایش منبع
معانى الأخبار : پيامبر صلى الله عليه و آله از فروختن حَبلِ حبله .حديث نهى فرمود.
نمایش منبع
معانى الأخبار : پيامبر صلى الله عليه و آله از گچكارى كردن قبرها نهى فرمود.
نمایش منبع
معانى الأخبار : پيامبر صلى الله عليه و آله از تبقّر (گسترش) در اهل و عيال و مال و ثروت نهى فرمود .حديث
نمایش منبع
معانى الأخبار : پيامبر صلى الله عليه و آله نهى فرمود از اينكه مرد در هنگام نماز سر خود را مانند خر پايين بيندازد .حديث
نمایش منبع
معانى الأخبار : پيامبر صلى الله عليه و آله از نوشيدن از سر مشك ها نهى فرمود .حديث
نمایش منبع
معانى الأخبار : پيامبر صلى الله عليه و آله از چيدن خرما در شب نهى فرمود .حديث
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : تكّه تكّه كردن ميراث جايز نيست .حديث
نمایش منبع
معانى الأخبار : پيامبر صلى الله عليه و آله از دو نوع لباس پوشيدن نهى فرمود : يكى «اشتمال صمّاء» و ديگرى اينكه مرد خودش را در يك جامه طورى بپيچد كه ميان عورتش و آسمان مانعى نباشد .حديث
نمایش منبع
معانى الأخبار : پيامبر صلى الله عليه و آله از قربانى هاى جنّ نهى فرمود .حديث
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ كس نبايد حيوان آفت زده خود را به ميان حيوانات سالم شخص ديگر وارد كند .حديث
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شير را در پستان شتر و گوسفند جمع نكنيد. هر كه حيوانى را كه شير در پستان آن جمع شده است بخرد تصميم نهايى با اوست. اگر خواست مى تواند آن را به همراه يك صاع خرما [به فروشنده ]پس دهد .حديث
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خِلابه نباشد .حديث
نمایش منبع
معانى الأخبار : پيامبر صلى الله عليه و آله از تدهين كردن زياد نهى فرمود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از نشستن در گذرگاه ها بپرهيزيد مگر كسى كه حقّ آنها را به جا آورد .حديث
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در نماز و سلام كردن، غِرار نيست .حديث
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : با يكديگر مناجشه و تدابر نكنيد .حديث
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات ثواب الأعمال عن أبي هريرة و عبدِ اللّه ِ بن عبّاسٍ : خَطَبَنا رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله قَبلَ وَفاتِهِ ـ و هِيَ آخِرُ خُطبَةٍ خَطَبَها بالمَدينَةِ حتّى لَحِقَ باللّه ِ عَزَّ و جلَّ ـ فوَعَظَ بمَواعِظَ ذَرَفَت مِنها العُيونُ ، و وَجِلَت مِنها القُلوبُ ، و اقشَعَرَّت مِنها الجُلودُ ، و تَقَلقَلَت مِنها الأحشاءُ ، أمرَ بِلالاً فَنادى : الصّلاةَ جامِعَةً ، فاجتَمعَ النّاسُ ، و خَرجَ رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله حتَّى ارتَقَى المِنبَرَ فقالَ : أيُّها النّاس ، اُدْنوا و وَسِّعوا لِمَن خَلفَكُم (قالَها ثَلاثَ مَرّاتٍ) ، فدَنا النّاسُ و انضَمَّ بَعضُهُم إلى بَعضٍ ، فالتَفَتوا فلَم يَرَوا خَلفَهُم أحَدا ، ثُمّ قالَ :
يا أيُّها النّاسُ ، اُدْنُوا و وَسِّعوا لِمَن خَلفَكُم ، فقالَ رجُلٌ : يا رسولَ اللّه ِ، لِمَن نُوَسِّعُ ؟ قالَ : للمَلائكَةِ ، فقالَ : إنّهُم إذا كانوا مَعَكُم لَم يَكونوا مِن بَينِ أيديكُم و لا مِن خَلفِكُم و لكنْ يَكونونَ عَن أيمانِكُم و عَن شَمائلِكُم ، فقالَ رجُلٌ : يا رسولَ اللّه ِ، لِمَ لا يَكونونَ مِن بَينِ أيدينا و لا مِن خَلفِنا ، أ مِن فَضلِنا علَيهِم أم فَضلِهِم علَينا ؟ قالَ : أنتُم أفضَلُ مِن المَلائكَةِ ، اِجلِسْ فجَلسَ الرّجُلُ فخَطَبَ رسولُ اللّه ِ فقالَ :
الحَمدُ للّه ِ نَحمَدُهُ و نَستَعينُهُ ، و نُؤمِنُ بهِ و نَتَوكَّلُ علَيهِ ، و نَشهَدُ أن لا إله إلاّ اللّه ُ وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، و أنّ محمّدا عَبدُهُ و رَسولُهُ ، و نَعوذُ باللّه ِ مِن شُرورِ أنفُسِنا و مِن سَيّئاتِ أعمالِنا ، مَن يَهدِ اللّه ُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، و مَن يُضلِلْ فلا هادِيَ لَهُ . أيُّها النّاسُ إنّهُ كائنٌ في هذهِ الاُمّةِ ثَلاثونَ كَذّابا ، أوّلُ مَن يَكونُ مِنهُم صاحِبُ صَنعاءَ و صاحِبُ اليَمامَةِ .
حديث يا أيُّها النّاسُ إنّهُ مَن لَقِيَ اللّه َ عَزَّ و جلَّ يَشهَدُ أن لا إلهَ إلاّ اللّه ُ مُخلِصا لَم يَخلِطْ مَعَها غَيرَها دَخَلَ الجَنّةَ
فقامَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ عليه السلام فقالَ : يا رسولَ اللّه ِ، بأبي أنتَ و اُمّي ، كَيفَ يَقولُها مُخلِصا لا يَخلِطُ مَعَها غَيرَها ؟ فَسِّرْ لَنا هذا حتّى نَعرِفَهُ ، فقالَ : نَعَم ، حِرصا علَى الدُّنيا و جَمعا لَها مِن غَيرِ حِلِّها ، و رِضىً بِها ، و أقوامٌ يَقولونَ أقاوِيلَ الأخيارِ و يَعمَلونَ عَملَ الجَبابِرَةِ (و الفُجّارِ) ، فمَن لَقِيَ اللّه َ عَزَّ و جلَّ و لَيسَ فيهِ شيءٌ مِن هذهِ الخِصالِ و هُو يَقولُ : لا إلهَ إلاّ اللّه ُ فلَهُ الجَنّةُ ، فإنْ أخَذَ الدُّنيا و تَرَكَ الآخِرَةَ فلَهُ النّارُ .حديث
ثواب الأعمال ـ به نقل از ابو هريره و عبد اللّه بن عباس ـ : رسول خدا صلى الله عليه و آله پيش از وفات خود در آخرين خطبه اى كه در مدينه ايراد كرد و بعد از آن به خداوند عزّ و جلّ پيوست، اندرزهايى داد كه به سبب آنها چشم ها گريان شد و دل ها تپيد و بدن ها لرزيد و جان ها بيتاب گرديد. آن حضرت به بلال دستور سردادن نداى نماز جماعت را داد و مردم جمع شدند و رسول خدا صلى الله عليه و آله بيرون آمد و بر منبر رفت و سه بار فرمود : اى مردم! نزديكتر آييد و جا براى پشت سرى هاى خود باز كنيد. مردم نزديك شدند و به هم چسبيدند، اما چون برگشتند و پشت سر خود را نگاه كردند كسى را نديدند. حضرت سپس فرمود :
اى مردم! نزديكتر آييد و جا براى پشت سرى هاى خود باز كنيد. مردى عرض كرد : اى رسول خدا! براى چه كسى جا باز كنيم؟ فرمود : براى فرشتگان. آنگاه فرمود : آنان هرگاه با شما باشند، در جلو شما و يا پشت سرتان قرار نمى گيرند، بلكه در سمت راست و چپ شما جا مى گيرند. مردى عرض كرد : اى رسول خدا! چرا در جلو و پشت سر ما قرار نمى گيرند؟ آيا به خاطر فضيلت و برترى ما بر آنهاست يا به خاطر فضيلت و برترى آنها بر ما؟ فرمود : شما از فرشتگان برتريد، بنشين. آن مرد نشست؛ آنگاه رسول خدا صلى الله عليه و آله به ايراد خطبه پرداخت و فرمود :
ستايش مخصوصِ خداوند است. او را مى ستاييم و از او مدد مى جوييم، به او ايمان داريم و به او توكّل مى كنيم و گواهى مى دهيم كه معبودى جز خدا نيست، يگانه است و بى شريك . و گواهى مى دهيم كه محمّد بنده و فرستاده اوست و از بدى هاى نفْس هايمان و زشتى هاى اعمالمان به خدا پناه مى بريم. هر كه را خدا هدايت كند كسى نتواند گمراهش سازد و هر كه را او گمراه كند هيچ كس نتواند هدايتش نمايد. اى مردم! در ميان اين امّت سى دروغگو پديد خواهند آمد، نخستين آنها آن مرد صنعايى و آن مرد يمامى .حديث است. اى مردم! هر كس با گواهى اى خالص و بى آميغ به يگانگى خداوند عزّ و جلّ او را ديدار كند، به بهشت رود
على بن ابى طالب عليه السلام برخاست و عرض كرد : اى رسول خدا! پدر و مادرم فدايت باد، چگونه آن را خالص و ناميخته با چيزى ديگر بگويد؟ برايمان توضيح فرما تا بدانيم. رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : آرى، حرص به دنيا و جمع كردن آن از غير حلال و دل خوش كردن به دنيا. مردمانى هستند كه سخنان نيكان را مى گويند ولى مانند جبّاران ( گنهكاران) عمل مى كنند. پس، هر كه خداوند عزّ و جلّ را ديدار كند و چيزى از اين خصلت ها در او نباشد و گواهى دهد كه هيچ خدايى جز اللّه نيست، بهشتى باشد، اما اگر دنيا را بچسبد و آخرت را وا گذارد دوزخى باشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454