کتابخانه احادیث شیعه

تفسير مردانگى

كنز العمّال : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به مردى از قبيله ثقيف ـ فرمود : اى مرد ثقفى! در ميان شما مردانگى به چيست؟ عرض كرد: اى رسول خدا! به انصاف داشتن و اصلاح. حضرت فرمود: در ميان ما نيز چنين است.
نمایش منبع
تاريخ يعقوبى: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله خطاب به مردى از قبيله ثقيف فرمود : در ميان شما مردانگى به چيست؟ عرض كرد: به درست بودن در دين و بهبود معاش و سخاوت نفْس و خوش خويى. حضرت فرمود: در ميان ما نيز مردانگى همين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال : مردانگى چيست؟ ـ فرمود : اين كه در نهان كارى نكنى كه آشكارا از انجام آن شرم داشته باشى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى، دادگرى در حكومت است و گذشت در عين داشتن توانايى [بر انتقام] و داشتن حسّ همدردى در زندگى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى، دورى كردن از پستى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى، وفا كردن به وعده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى، دورى كردن مرد است از آنچه مايه ننگ اوست و به دست آوردن چيزهايى كه باعث آراستگى اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى، رسيدگى به خويشاوندان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى، بذل احسان است و پذيرايى از ميهمان.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سخاوت، به اندازه مردانگى بستگى دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى، قناعت است و آراستگى (آبرو دارى و شكيبايى در برابر دشوارى ها).
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آراستگى (آبرو دارى و شكيبايى در برابر سختى ها) مروّتى آشكار است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه شهوت خود را بميراند، مروّتش را زنده گردانَد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ارجمندى مَرد، خرد اوست و مروّت او، خوىِ [خوش] او.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى در سه چيز است: پائين انداختن نگاه، پايين آوردن صدا و راه رفتن با اعتدال.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سه خصلت ، مردانگى است : بخشندگى در تنگدستى، تحمّل بى آن كه با خوارى همراه باشد و خويشتندارى از نياز خواهى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آيين مردانگى در اين است كه با برادرت براى [وا داشتن او به ]طاعت خدا و بازداشتنش از معاصى او مبارزه كنى و اين كه در اين باره (ترك طاعت و ارتكاب معاصى) او را بسيار سرزنش نمايى.
نمایش منبع
كنز العمّال : امام على عليه السلام به جوانانى از قريش كه درباره مردانگى گفتگو مى كردند برخورد كرد، از آنها سؤال كرد : از چه سخن مى گوييد؟ عرض كردند: از مردانگى. حضرت فرمود: [مردانگى] به انصاف و احسان است.
نمایش منبع
كنز العمّال : امام على عليه السلام به گروهى كه با يكديگر سخن مى گفتند برخورد كرد و فرمود : چه مى كنيد؟ عرض كردند: درباره مردانگى گفتگو مى كنيم. فرمود: آيا خداوند در كتاب خود پاسخ شما را نداده است، آن جا كه مى فرمايد: «همانا خداوند به عدل و احسان فرمان مى دهد؟» عدل، انصاف است و احسان تفضّل. پس از اين ها ديگر چه چيزى هست؟
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال معاويه از بزرگوارى و دليرى و مردانگى ـ فرمود : امّا بزرگوارى (سخاوت) داوطلب شدن در احسان و نيكى است و دِهش پيش از خواهش و اطعام كردن در قحط سالى··· و اما مردانگى آن است كه آدمى دين خود را نگه دارد و خويشتن را از آلودگى حفظ كند و به املاكش رسيدگى كند و حقوق را بپردازد و به همگان سلام گويد.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از مردانگى ـ فرمود: حفظ دين و عزّت نفس و نرمش و مداومت بر نيكى و احسان و گزاردن حقوق و دوستى نمودن با مردم است.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به همان پرسش ـ فرمود: آزمندى مرد به دين خود و بهبود بخشيدن به دارايى اش و گزاردن حقوق.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به همان پرسش ـ فرمود: پاكى در دين و اندازه نگه داشتن (برنامه ريزى درست) در امر معاش و شكيبايى در برابر پيشامدهاى سخت.
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام : وفادارى، مردانگى است.
نمایش منبع
تحف العقول : امام باقر عليه السلام ـ خطاب به كسانى كه در محضر ايشان بودند ـ فرمود : مروّت چيست؟ هر يك از آنان سخنى گفت. حضرت فرمود: مروّت آن است كه طمع نورزى، كه خوار مى شوى و دست سؤال دراز نكنى كه نادار مى گردى و بخل نورزى كه دشنام مى شنوى و جهل نورزى كه محكوم مى شوى.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به پرسش: مردانگى چيست؟ ـ فرمود : اين كه خداوند تو را در جايى كه نهيت كرده است، حاضر نبيند و در آن جا كه فرمانت داده است، غايب نيابد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مردانگى دو تاست: مردانگى در حَضَر و مردانگى در سفر. اما مردانگى در حضر، تلاوت قرآن است و حاضر شدن در مساجد و همنشينى با نيكان و انديشيدن در فقه (مسائل دين) و اما مردانگى در سفر، بخشيدن از توشه است و شوخى كردن در آنچه كه موجب خشم خدا نشود و كمتر ناسازگارى كردن با همسفرت و اين كه وقتى از همسفرانت جدا شدى بر ضدّ آنها چيزى نقل نكنى.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469