کتابخانه احادیث شیعه

زيرك

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زيرك كسى است كه نفس خود را محكوم سازد و براى پس از مرگ كار كند و درمانده و ناتوان كسى است كه از نفس و خواهش آن، پيروى نمايد و از خداوند عزّ و جلّ، آرزوها و توقّعات داشته باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيرك كسى است كه خود را بشناسد و اعمالش را [براى خدا ]خالص گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيرك، ريشه اش خرد اوست و مردانگيش، خوى او و دينش، تبار او.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيرك كسى است كه امروزش از ديروزش بهتر باشد و نكوهش را از خود باز دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيرك كسى است كه فضيلت هاى خويش را زنده كند و با سركوبِ شهوت و هواىِ نفْسِ خود،رذيلت هايش را بميراند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيرك كسى است كه از غير خود غافل باشد و از نفْس خويش، زياد بازخواست كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيرك كسى است كه زمام شهوت خويش را در اختيار گيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيرك كسى است كه جامه حيا پوشد و زره بردبارى به تن كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آدم زيرك، دوستش حقّ است و دشمنش باطل.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيرك كسى است كه جلوگير شهوت خود باشد و هنگام خشم، تندى و تيزى خويش را مقهور و سركوب كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيرك، در حقيقت كسى است كه هرگاه بدى كند، آمرزش طلبد و هر گاه گناه كند، پشيمان شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيركى، پرهيز از خداوند سبحان است و دورى از حرامها و درست كردن معاد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شريف ترين مؤمنان، زيركترين آنهاست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : نيكو نماز بگزاريد و براى آخرتتان كار كنيد و براى خويشتن برگزينيد ؛ زيرا گاهى اوقات آدمى در كار دنيا زيرك است به طورى كه گفته مى شود: فلانى چه زرنگ است، اما در حقيقت زيرك كسى است، كه در كار آخرت زيرك باشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

اَللّهَ اَللّهَ فِى الصَّلاةِ فَاِنَّها عَمُودُ دِينِكُمْ؛

خدا را! خدا را! درباره نماز، كه ستون دين شماست.

نهج البلاغه: ن 47، ص 978

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461