کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

نكوهش آشكار ساختن همه دانسته ها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : براى دروغ گويى آدمى همين بس كه هر چه مى شنود بازگو كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آنچه نمى دانى مگوى، حتى تمام آنچه را هم كه مى دانى مگوى؛ زيرا خداوند بر كليه اعضاى بدن تو فرايضى واجب كرده است، كه روز قيامت به وسيله آنها بر ضدّ تو حجّت مى آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از خردمندى آدمى اين است كه تمام آنچه را مى داند نگويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر چه را كه مى دانى مگوى؛ زيرا اين كار نشانه نادانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر چه را مى شنوى براى مردم بازگو مكن، كه اين نشانه حماقت است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سخنى را از من بشنويد كه از اشتران خاكسترى كه دست و پايشان خطوط سياه دارد، براى شما بهتر است: نبايد هيچ يك از شما سخن بيهوده بگويد و بسيارى از سخنان مفيد را هم نبايد به زبان آورد، مگر آن گاه كه برايش جايى بيابد كه بسا كسى سخنى نابجا بگويد و با آن سخن بر خود جنايت كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462