کتابخانه احادیث شیعه

نويسندگى و شخصيت نويسنده

امام على عليه السلام : فرستاده تو ترجمان خرد توست، و نوشته ات رساترين سخنگوى تو.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نوشته (نامه) مرد، نشان خرد او و دليل فضل اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نوشته انسان، معيار فضل او و ژرفا سنج هوش اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر گاه نامه اى نوشتى،پيش از آن كه مُهرش كنى، آن را باز نگرى كن؛ زيرا كه در حقيقت بر خرد خويش مُهر مى نهى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردهاى دانشمندان، در نوك خامه هاى آنهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكم خود به مالك اشتر ـ نوشت : ديگر آن كه درباره دبيران و نويسندگانت به دقّت نظر كن و بهترين آنان را به كارهاى خويش بگمار و [نگارش ]نامه هايى را كه نقشه ها و اسرارت را در آنها مى نويسى، تنها به كسى وا گذار كه بيشتر از همه، واجد اخلاق شايسته و نيك باشد؛ كسى كه احترام تو نسبت به او، سرمستش نسازد و در نتيجه، در حضور بزرگان با تو مخالفت و گستاخى نكند و غفلت و مسامحه كارى او سبب نشود تا در رساندن نامه هاى كارگزارانت به تو كوتاهى كند و از طرف تو، درباره آنچه براى تو مى گيرد يا از طرف تو مى دهد، پاسخهاى درست به آن نامه ها ننويسد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از نوشته مرد پى به خرد و بينش او بُرده مى شود و از فرستاده اش پى به فهم و هوش او.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق‏ عليه السلام :

إنَّ لَنا حَرَماً و هُوَ بَلَدَةُ قُمَّ و سَتُدفَنُ فيهَا امْرَأةٌ مِن أولادِي تُسَمّي فاطِمَةَ، فَمَن زارَها وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ

ما را حرمى است و آن «قم» است، و به زودى بانويى از فرزندان من به نام فاطمه در آن دفن خواهد شد. هر كس او را زيارت كند، بهشت بر او واجب شود

بحار الأنوار ، ج 60 ، ص 216

چهل حدیث « قم و حضرت معصومه عليهاالسلام »

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462