کتابخانه احادیث شیعه

ايستادگى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ سُفين بن عبد اللّه ثقفى كه پرسيد: به چه چيزى بايد چنگ در زد ـ فرمود : بگو «پروردگار من خداست» و آن گاه [بر اين گفته ]ايستادگى كن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گفتم: اى رسول خدا! مرا سفارشى فرما. فرمود: بگو «پروردگار من خداست» و آن گاه [بر اين گفته ]ايستادگى كن. من گفتم: پروردگار من خداست و توفيق جز از خدا نخواهم، به او توكّل مى كنم و به سوى او باز مى گردم. رسول خدا فرمود: علم گوارايت باد، اى ابا الحسن! كه دانش را خوب نوشيدى و از آن نيكو سيراب گشتى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدانيد كه خداوند تبارك و تعالى از بندگان بى ثبات و دمدمى مزاج خود نفرت دارد. پس ، از حق و دوستىِ با حق جويان دور نشويد؛ زيرا كسى كه ديگران را به جاى ما بگيرد [و ما را با ديگران عوض كند ]هلاك شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كار كنيد، كار كنيد؛ آن گاه به پايانشان رسانيد، به پايانشان رسانيد، و ايستادگى كنيد ، ايستادگى كنيد ··· بدانيد كه آنچه از پيش مقدّر شده بود به وقوع پيوست و قضاى محتوم الهى، اندك اندك پديدار گشت و من از وعده خدا و حجّت او سخن مى گويم. خداوند متعال فرموده است: «كسانى كه گفتند پروردگار ما اللّه است و آن گاه ايستادگى كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى آيند···» و شما هم گفتيد: «پروردگار ما اللّه است» پس در [عمل به ]كتاب او و راه آشكار فرمان او و راه درست عبادت او، ايستادگى ورزيد و از آن بيرون نرويد و در آن بدعت مگذاريد و از آن تخلّف نكنيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بالاترين خوشبختى، استقامت دين (پايدارى در دين) است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چگونه مستقيم و درست باشد كسى كه دين او مستقيم و درست نيست؟
نمایش منبع
الدرّ المنثور : چون آيه «پس همان گونه كه دستور يافته اى ايستادگى كن» نازل شد، [ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ]فرمود: آماده شويد! آماده شويد!! و از آن پس او خندان ديده نشد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مؤمن در دين نيرومند است··· و در نيكوكارى پايدار.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461