کتابخانه احادیث شیعه

آنچه دل را بيمار مى كند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فتنه ها (گناهان و عوامل گمراه ساز)، همچون نى هاى حصير، يكى يكى به دلها عرضه مى شوند. هر دلى كه مِهر اين گناهان به آن آميخته شود، نقطه اى سياه در آن پديدار گردد و هر دلى كه با آنها مخالفت كند، نقطه اى سفيد در آن پديد آيد و بدين سان دو دل به وجود مى آيد: دلى سفيد، مانند صفا (تخته سنگ صاف و نرم) كه تا آسمانها و زمين برجاست هيچ فتنه اى به آن گزند نمى رساند و دلى سياه و خاكسترى رنگ، مانند كوزه اى كج شده (وارونه)، .حديث نه خوب را خوب مى شمارد و نه منكر را زشت مى داند و تنها چيزى كه مى شناسد، همان هوا و هوسهايى است كه با دلش آميخته شده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از مجادله و ستيزه كردن بپرهيزيد؛ زيرا اين دو كار، دلها را نسبت به برادرانْ بيمار مى كند و از آنها نفاق مى رويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ دردى براى دلها، درد آورتر از گناهان نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در فرمان استاندارى مصر به مالك اشتر ـ نوشت: هرگز مگو كه من به فرمانروايى نصب شده ام، پس فرمان مى دهم و بايد فرمانم اطاعت شود؛ زيرا اين روش، سبب فساد دل و ضعف دين مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين چيزى كه در دلها افكنده شده، خيانت است.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : براى دل چيزى تباه كننده تر از گناه نيست؛ زيرا دل، مرتكب گناه مى شود و بر اثر مداومت بر آن، گناه بر آن چيره مى گردد و نگونسارش مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام حسین علیه السلام : :

يا بُنَىَّ اِيّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لايَجِدُ عَلَيْكَ ناصِراً اِلاَّ اللّه‏َ؛

فرزندم! بپرهـيز از سـتم بر كسى كه غير از خدا ياورى در مقابل تو ندارد.

اعيان الشيعة: ج1، ص620

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469