کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

تشويق به بيدار شدن از خواب غفلت

امام على عليه السلام : آيا كسى هست كه پيش از آن كه عمرش به سر آيد، از خواب غفلت خويش بيدار شود؟
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آيا كسى هست كه پيش از فرا رسيدن مرگش، از خواب بيدار شود؟
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با وجود غفلت دلها، بيدارى چشمها سودى نمى بخشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مستى غفلت و فريب، ديرتر از مستى شرابها زايل مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هان اى انسان! چه چيز تو را بر گناهت دلير كرد و چه چيز تو را به پروردگارت دلير ساخت و چه چيز تو را با نابودى خودت مأنوس و دمخور كرد؟ مگر درد تو دوايى ندارد؟ يا خواب تو را بيدارى نيست؟
نمایش منبع
امام على عليه السلام : من قرآن را به شما آموختم و باب دلايل و براهين را به روى شما گشودم و آنچه را نمى شناختيد، به شما شناساندم و آنچه را كه از دهان به بيرون پرت مى كرديد، به مذاق شما گوارا ساختم. اى كاش كه نابينا بينا مى گشت، يا خفته بيدار مى شد!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه شده است كه شما را همچون بدنهاى بى جان و جانهاى بى بدن و عابدانِ نا پرهيزگار و بازرگانانِ بى سود و بيدارانِ خفته و حاضرانِ غايب و چشمدارانِ نابينا مى بينم؟
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام : :

اِكتَسِبوا العِلمَ يُكسِبْكُمُ الحَياةَ؛

دانش به دست آوريد تا به شما زندگى بخشد.

غرر، ح2486

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469