کتابخانه احادیث شیعه

غصب

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه مال مسلمانى را به ناحق غصب كند، خداوند پيوسته از او روي گردان باشد و از هر كار نيكى كه مى كند در خشم باشد و آنها را در شمار حسناتش ثبت نكند، تا آن گاه كه توبه كند و مالى را كه گرفته است به صاحبش برگرداند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس زمين كسى را به ناحق غصب كند، خداوند متعال را ديدار كند در حالى كه بر او خشمگين است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ كس مالى را به زور نگيرد، مگر اين كه روز قيامت با بيمارى جذام خداوند عزّ و جلّ را ديدار كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بر هيچ مسلمانى روا نيست كه مال برادرش را بناحق بگيرد؛ زيرا خداوند عزّ و جلّ مال مسلمان را بر مسلمان حرام كرده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سنگ غصبى در خانه، ضامن ويرانى آن خانه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به خدا سوگند اگر شب را بر روى خار سعدان بيدار بگذرانم، يا مرا بسته در غل و زنجير بر زمين بكشند، خوشتر دارم از اين كه روز قيامت با دست آلوده به ستم بر بنده اى و غصب چيزى از حطام دنيا خدا و رسولش را ديدار كنم··· به خدا سوگند اگر هفت اقليم با آنچه در زير آسمانهاست به من داده شود به اين شرط كه با ربودن پوست جوى از دهان مورى خدا را نافرمانى كنم، هرگز چنين نخواهم كرد!
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : [صرف كردن] چهار چيز در چهار امر روا نيست : خيانت [در امانت] و كِش رفتن از غنايم و دزدى و ربا. [اين اموال] قابل مصرف در حجّ و عمره و جهاد و صدقه (زكات) نيستند.
نمایش منبع
امام مهدى عليه السلام : بر هيچ كس روا نيست كه بدون اجازه ديگرى در مال او تصرف كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام کاظم علیه السلام : :

فَـقَّـهُوا فى ديـنِ اللّه‏ِ، فَإنَّ الْفِقْهَ مِفْتاحُ الْبَصيرَةِ وَ تَمامُ الْعِبادَة؛

در دين خـدا دانا شويد، هـمانا دين شـناسى و فـقه، كليد بصيرت و كمال عبادت است.

مسند الامام الكاظم عليه ‏السلام: ج3، ص249

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462