کتابخانه احادیث شیعه

فرمانبرى از خدا و آثار آن

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : طاعت خدا ، نور چشم است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به آنچه نزد خداست جز با طاعت از او ، نتوان رسيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ به خداى سبحان ـ گفت : به خاطر تنهايى خود ، آفريدگان را نيافريدى و براى سود ، به كارشان نگرفتى ··· عصيانِ عاصيان ، از قدرت تو نكاهد و اطاعت فرمانبرداران ، بر پادشاهى تو نيفزايد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفريدگان را در حالى بيافريد كه به طاعت آنان نيازى ندارد و از معصيت آنان در امان است ؛ زيرا نافرمانىِ نافرمانان به او زيان نمى زنَد و فرمانبرىِ فرمانبرداران به او سودى نمى رسانَد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ به انسان ـ فرمود : در نعمتى كه براى تو پيش مى آورَد ، يا گناهى كه از تو مى پوشانَد ، يا بلايى كه از تو برمى گرداند ، لحظه اى از لطف او دور نبوده اى ؛ پس اگر فرمانش را برى چه خواهد كرد؟!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : طاعت خدا ، غنيمت زيركان است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : طاعت خدا ، پناهگاهى استوار است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرمانبرى از خدا ، محكمترين رشته است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرمانبرى از خدا ، خشم پروردگار را فرو مى نشاند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : طاعت ، عزّت تنگ دست است ، صدقه ، گنج توانگر است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : طاعت خدا ، كليد هر درستى است و مايه اصلاح هر گونه تباهى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرمانبردار باش تا غنيمت برى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سزاوارترين مردم به رحمت خدا ، فرمانبردارترين آنهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با طاعت است كه بخت روى مى آورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با طاعت است كه رستگارى حاصل مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به سوى طاعت بشتاب تا سعادتمند شوى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرمانبرى از خدا را جامه زيرين خود قرار دهيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداى سبحان، طاعت [خود ]را غنيمتى قرار داده است كه مردمان زيرك و هوشيار به هنگام كوتاهى كردن نا توانان درمانده ، آن را از آنِ خود مى كنند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر نيرومندى ، در طاعت خداوند سبحان نيرومند باش و اگر ناتوانى در نافرمانى از خدا ، ناتوان باش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تا زمانى كه نفْسِ تو در راه فرمانبرى از خدا ياريت مى رساند ، او را گرامى دار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در طاعات خدا پايدارى ورزيد و به انجام كارهاى خير بشتابيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خير خواه ترين مردم كسى است كه نسبت به خود خير خواه تر و در برابر پروردگارش ، فرمانبردارترين مردم باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر نفْس خويش را به طاعت خدا گيرى ، آن را گرامى داشته اى و اگر در نافرمانى او به كار گيرى ، خوارش كرده اى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در همه حال خداى سبحان را اطاعت كن و دل خود را لحظه اى از بيم و اميد او تهى مدار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بر شما باد فرمانبردارى از كسى كه در شناخت او معذور نيستيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستِ محمّد صلى الله عليه و آله كسى است كه از خدا فرمان برد ، هرچند خويشاوند او نباشد و دشمنِ محمّد صلى الله عليه و آله كسى است كه خدا را نافرمانى كند ، اگر چه از خويشان نزديك او باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر آنچه را رفتگان شما ديده اند مى ديديد ، بي گمان بيتابى مى كرديد و مى هراسيديد و فرمان خدا را به گوش دل مى شنيديد و فرمان مى برديد!
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نامه خود به حارث هَمْدانى ـ نوشت : در همه كارهايت فرمانبردار خدا باش ؛ زيرا كه فرمانبرى از خدا بر هر چيز ديگرى برترى دارد .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در دعا ـ گفت : بار خدايا! بر محمّد و آل محمّد صلوات فرست و ما را از كسانى قرار ده كه با توفيق خود راه طاعت و رسيدن به منازل و
مقامات نيكان را برايشان هموار كردى ؛ پس با خدمت به تو، حيات يافتند و مقرّب شدند و گرامى گشتند و آراسته گرديدند .
نمایش منبع
امام هادى عليه السلام : هر كه آفريدگار را فرمان برد ، از خشم و ناخشنودى مخلوق پروايى به دل راه ندهد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

مـَا الُْمجَاهِدُ الشَّهيدُ فِى سَبِيلِ اللّهِ بِاءَعْظَمَ اءَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ؛ لَكَادَ الْعَفيفُ اءَن يَكُونَ مَلَكاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ؛

اجـر مـجاهد شهيد در راه خدا بيشتر از كسى نيست كه قدرت بر گناه دارد اما خويشتندارى مى كند. گويى كه انسان پاكدامن، فرشته اى است از فرشتگان!

نهج البلاغه: ح 466، ص 1303

چهل حدیث « روزه »

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3458