کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

آنچه براى شيعه در برخورد با مردم زيبنده است

امام صادق عليه السلام : اى گروه شيعيان! شما منسوب به ما هستيد . پس مايه زينت ما باشيد ، و مايه زشتى (بد نامى) ما نباشيد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : رحمت خدا بر آن بنده اى باد كه ما را محبوب مردم گرداند و منفور آنان نكند . هان! به خدا سوگند ، اگر سخنان زيباى ما را روايت مى كردند ارجمندتر بودند و هيچ كس نمى توانست به آنان وصله اى بچسباند ؛ اما يكى از آنان جمله اى [از ما] را مى شنود و ده جمله ديگر [از پيش خود] به آن اضافه مى كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ به عبد الأعلى ـ : اى عبد الأعلى!··· سلام و رحمت خدا را به شيعيان برسان و بگو : او (حضرت صادق) به شما مى گويد : رحمت خدا بر آن بنده اى باد كه با اظهار سخنانى كه مردم درك مى كنند، و با خوددارى از بيان آنچه درك نمى كنند ، دوستى مردم را به سوى خودش و ما جلب كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : اى جماعت شيعه! مايه آبروى ما باشيد نه باعث بدنامى ما . سخنان خوب به مردم بگوييد ، زبانهايتان را نگه داريد و آنها را از بيهوده گويى و سخنان زشت باز داريد .
نمایش منبع
امام هادى عليه السلام ـ به شيعيان خود ـ فرمود : از خدا بترسيد و مايه آبرو باشيد نه مايه بدنامى . محبّتها را به سوى ما جلب كنيد و هر گونه زشتى را از ما دور سازيد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461